Rioleringswerken in Kleine Mechelsebaan, Meetshovenstraat, Sluiskensweg en het Eekhoornbos

Op maandag 30 januari 2023 startte de aannemer in opdracht van Aquafin en Riopact met de rioleringswerken in de Kleine Mechelsebaan, Meetshovenstraat, Sluiskensweg en het Eekhoornbos. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, waarmee regen- en afvalwater apart worden afgevoerd.

Update 27 juni 2024

Correctie planning Kleine Mechelsebaan en Sluiskensweg

  • Maandag 1 en dinsdag 2 juli plaatsen we de fundering tussen de boordstenen en leggen we de opritten voorlopig terug aan. Je kan je oprit tijdelijk niet gebruiken.
  • Vrijdag 5 juli voorzien we de aanleg van de onderlaag asfalt. Eens het asfalt is afgekoeld, kan je de oprit weer gebruiken.

Update 11 april 2024

Planning

Vanaf maandag 15 april starten de rioleringswerken tussen het kruispunt Sluiskensweg & Kleine Mechelsebaan en de Mallorystraat. We werken vanaf het kruispunt richting de spoorweg.

Toegankelijkheid

  • Woon je in de Sluiskensweg of Eekhoornbos, dan kan je wegrijden via de Ter Heidelaan.
  • Woon je in de werkzone, dan kan je niet op straat parkeren en is je oprit overdag niet bereikbaar. Parkeer je wagen buiten de werkzone vanaf 06:30.

Meer informatie lees je hier.

Update 19 maart 2024

Op woensdag 20 maart plaatst de aannemer de onderlaag asfalt in fase 1 (Meetshovenbos - Ter Heidelaan).

Update 7 maart 2024

Op maandag 11 maart herstarten de rioleringswerken van fase 1 en 2. De omwonenden ontvangen hierover een bewonersbrief.

Wat gebeurt er in fase 1?

Naar aanleiding van het faillissement van aannemer Superbeton heeft Aquafin kernboringen gedaan op de aangelegde onderlaag asfalt ter controle. Hieruit bleek dat de waardes niet gehaald worden. Bijgevolg moet de aannemer de asfaltonderlaag opnieuw aanleggen. De aannemer zal ook de inrit tussen de bedrijven opnieuw aanleggen.

Wat gebeurt er in fase 2?

Fase 2 start met voorbereidende werken zoals het opzoeken van putdeksels en huisaansluitingen alvorens de heraanleg van de riolering van start kan gaan. 


Update 11 december 2023

De Kleine Mechelsebaan krijgt op deze dag een onderhoud van de minderhinder-steenslag. Zo kunnen bewoners en bezoekers tijdens de kerstdagen met propere schoenen binnen.

 

Update 6 september 2023

Op dinsdag 12 september plaatst aannemer Superbeton een grote overstortconstructie op het kruispunt van de Kleine Mechelsebaan en de Sluiskensweg. Hierdoor wordt het kruispunt tijdens de werkuren volledig afgesloten voor alle verkeer. 

Van vrijdag 8 september tot en met maandag 11 september plant de aannemer voorbereidende werken. Ten gevolge van deze werken zal het kruispunt van de Kleine Mechelsebaan en de Sluiskensweg moeilijk bereikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak. 

Meer informatie vind je in de bewonersbrief van aannemer Superbeton onderaan deze pagina.


Update 11 april 2023

Na de paasvakantie, op maandag 17 april, start de aannemer met het frezen van de asfaltverharding. Vervolgens wordt de bemaling geplaatst om het grondwater te verlagen. Zodra het grondwater voldoende gezakt is, starten we met de aanleg van de riolering op het kruispunt van de Sluiskensweg richting de Ter Heidelaan.

Op 12 mei starten de nutsmaatschappijen met de aanleg van de nieuwe leidingen. Vervolgens breekt de aannemer de oude riolering verder open. Van zodra de nutsmaatschappijen klaar zijn, start de aannemer met de definitieve overkoppeling van de riolering en werkt hij de straat en de bermen af. 

Je vindt extra info in de bewonersbrief over fase 1 en die over fase 2. Alle info over bereikbaarheid, timing en fasering vind je op de webpagina van Aquafin. 


Update 9 maart 2023

Door de huidige weersomstandigheden valt de planning van onze lopende werven letterlijk in het water. Deze week is er weinig activiteit te bespeuren. Als de weersomstandigheden begin volgende week beter zijn, starten we opnieuw op.

Werf Kleine Mechelsebaan: volgende week gaat de aannemer verder met het plaatsen van de riolering in het gedeelte buiten de ring.


Na de rioleringswerken wordt ook de rijweg vernieuwd.

In eerste instantie wordt gewerkt in de Kleine Mechelsebaan ten westen van de Ter Heidelaan. Alle info over bereikbaarheid, timing en fasering vind je op de webpagina van Aquafin.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?