Rioleringsproject Boonzakstraat en Rillaarsebaan

In samenwerking met onze rioolnetbeheerder Riopact hebben we een planning opgemaakt voor de aanleg van gescheiden riolering in de Rillaarsebaan en Boonzakstraat in Gelrode. We hopen in het najaar van 2024 met de werkzaamheden te kunnen starten.
Deze planning is gebaseerd op de prioriteit volgens de zoneringsplannen.

Tegen 2027 moet Aarschot net als alle andere Vlaamse steden en gemeenten de doelstellingen halen om het aantal lozingen van ongezuiverd afvalwater in waterlopen te verminderen en zo de zuiveringsgraad te verhogen. In Aarschot hebben we te maken met een historische achterstand op het vlak van rioleringsinfrastructuur, zo ook in de Rillaarsebaan en de Boonzakstraat in Gelrode.

Studiebureau aangesteld

Onze rioolnetbeheerder Riopact heeft een studiebureau aangesteld om dit project uit te werken. Er moet een heel traject gevolgd worden vooraleer we de omgevingsvergunning kunnen bekomen, de aanbestedingsprocedure hebben doorlopen enzovoort. We hopen in het najaar van 2024 met de werkzaamheden voor het rioleringsproject ARS3026 Rillaarsebaan en Boonzakstraat te kunnen starten. Op dit moment hebben we nog geen zicht op de concrete planning.

De ontwerpplannen moeten voor sommige zaken nog verder in detail worden uitgewerkt. Toch vinden we het belangrijk om je nu al duidelijk te informeren over de geplande werken in de Rillaarsebaan en Boonzakstraat. Hieronder vind je de presentatie van Riopact.

Riopact is een samenwerking tussen drinkwaterbedrijf De Watergroep en rioolwaterzuiveraar Aquafin. De stad werkt samen met Riopact voor het rioolbeheer, waarbij Aquafin onder andere instaat voor de rioleringswerken en De Watergroep onder andere voor de huisaansluitingen.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?