Nieuwe voetpaden voor August Reyerslaan: heraanleg sinds 16 januari

Gepubliceerd op vrijdag 20 januari 2023
Om de verkeersveiligheid en het comfort voor voetgangers te verbeteren, leggen we in de August Reyerslaan een nieuw voetpad aan.

Wat?

Aannemer Hegrola breekt vanaf maandag 16 januari 2023 de verharding op en start aansluitend met de vernieuwingswerken. Er wordt enkel aan de voetpaden en boordstenen gewerkt, aan de rijweg wijzigt voorlopig niets. Wanneer alles volgens planning verloopt, zullen de werken eind februari voltooid zijn.

Update 31 januari 2023

Aanleg kantstrook inclusief afvoergoot in glijbeton.

 • Woensdag 1 februari: plaatsing piketten en geleidingskoord en bekisting glijbeton.
 • Donderdag 2 februari: uitvoering glijbeton.

Grote hinder! Geen of zeer moeilijke doorgang door glijbekistingsmachine en betonmixers op de smalle rijbaan.

Opgelet! Glijbeton moet voldoende uitharden. Pas na één week kan je er opnieuw over rijden.

Update 26 januari 2023

 • Er geldt éénrichtingsverkeer in de hele August Reyerslaan: gemotoriseerd verkeer kan enkel vanaf de Bekaflaan richting de rotonde aan het Schaluin rijden.
 • Opgelet! Wanneer gewerkt wordt in het gedeelte van de August Reyerslaan tussen de Bekaflaan en de toegang tot Intermarché, dan zal dit gedeelte van de rijweg tijdelijk worden afgesloten.
  De rijweg en bermen zijn er immers te smal om het werfverkeer voorbij te rijden of te kruisen.
  We zorgen ervoor dat de August Reyerslaan toegankelijk blijft door de signalisatie tijdelijk aan te passen en tweerichtingsverkeer toe te laten vanaf de ovonde tot de werkzone.
  De toeleveringen van de supermarkten blijven mogelijk via de Oostelijke Ring - Langdorpsesteenweg – ovonde - August Reyerslaan.
  We begrijpen dat het wisselen van de signalisatie en rijrichtingen voor verwarring zal zorgen, maar er is geen andere mogelijkheid om de werken uit te voeren en tegelijkertijd de August Reyerslaan bereikbaar te houden.

Update 20 januari 2023

We stellen vast dat we – omwille van de huidige toestand van de voetpaden en wegenis van de August Reyerslaan - de onderhoudswerken moeten uitbreiden. Op die manier kunnen we de voetpaden en wegenis degelijk herstellen. 

Samen met de heraanleg van het voetpad zullen we een nieuwe kantstrook met afvoergoot aanleggen. Zo kunnen we het voetpad mooi vlak en degelijk heraanleggen en zorgen we gelijktijdig voor een betere afwatering in de August Reyerslaan.

Om de werken uit te voeren zullen we ook een stukje asfalt van de rijweg opbreken. Dat gebeurt vanaf maandag 23 januari. Aansluitend leggen we de betonnen kantstrook en afvoergoot vanaf begin februari in ‘glijbeton’ aan. Glijbeton wordt in één beweging geplaatst en moet voldoende uitharden. Pas na één week kan je er opnieuw over rijden.

Na de uitvoering van de kantstrook met afvoergoot in glijbeton plaatsen we de fundering en boordstenen langs de achterzijde van het voetpad. Vervolgens voeren we de fundering van het voetpad uit en voorzien we minderhindersteenslag om opritten en garages weer toegankelijk te maken. Aansluitend leggen we de nieuwe straatstenen van het voetpad aan.

Later dit jaar zullen we nog verdere onderhoudswerken uitvoeren:

 • Aanleg voetpad ter hoogte van de Laak.
 • Vernieuwing van het voetpad ter hoogte van de parking in de August Reyerslaan.
 • Vernieuwing van de toplaag asfalt van de rijweg in de August Reyerslaan.

 De precieze timing van deze werken ligt nog niet vast.

Opgelet! Doordat we bij wegwerkzaamheden met heel wat factoren rekening moeten houden en steeds afhankelijk zijn van de weersomstandigheden, kan de uitvoering en planning van de werken veranderen.

Hinder en bereikbaarheid

De werken brengen lokale hinder met zich mee.

 • De aannemer neemt een deel van de rijweg in om de werken veilig te kunnen uitvoeren.
 • Er geldt enkelrichtingsverkeer in de hele August Reyerslaan: gemotoriseerd verkeer kan enkel vanaf de Bekaflaan richting de rotonde aan het Schaluin rijden.
 • Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone veilig passeren via het voetpad aan de overzijde van de August Reyerslaan en via het fietspad langs de Oostelijke Ring.
 • Parkings, garages en opritten zullen tijdelijk onderbroken worden bij bv. de opbraak van het oude de en aanleg van het nieuwe voetpad. We zorgen ervoor dat de openbare parking en de parkings van de supermarkten zoveel mogelijk toegankelijk blijven voor de bezoekers.

Praktisch

De huisvuilophaling gaat door zoals gepland. De afvalophaling in de August Reyerslaan vindt telkens plaats op maandag.