Resultaten enquête

Van 29 augustus tot en met 7 oktober peilden we in een enquête naar de mening van de inwoners: hoe zien jullie de invulling van Park Schoonhoven? Dankzij onze enquête hebben we daar nu een duidelijker beeld van. Park Schoonhoven leeft enorm in onze stad, zoveel is ook duidelijk. Onze enquête werd maar liefst 1.728 keer ingevuld!

1.728 keer bedankt!

Dat onze enquête maar liefst 1.728 keer werd ingevuld, toont aan dat de betrokkenheid groot is. Zeker bij onze eigen inwoners. 87,4% van de respondenten zijn Aarschottenaren, hun mening weegt dus sterk door. Dat was natuurlijk het opzet van onze volksbevraging, dat onze inwoners de invulling van het park mee vorm kunnen geven.

We stelden de enquête ook open voor niet-Aarschottenaren, want Park Schoonhoven wordt natuurlijk ook een toeristische trekpleister. Binnen deze groep respondenten waren het voornamelijk inwoners uit onze buurgemeenten die hun mening met ons deelden.

Park Schoonhoven leeft ook overduidelijk bij alle leeftijdscategorieën. De leeftijdsgroepen 0-20, 21-40 en 41-50+ zijn netjes evenredig vertegenwoordigd met telkens ongeveer 30% van de inzendingen.

Uit de enquête blijkt dat 64.6% van de respondenten Park Schoonhoven sinds onze aankoop al eens bezocht had. 45,3% van hen deed dit tijdens één of meerdere van onze zomeractiviteiten. We hebben grote inspanningen geleverd om Park Schoonhoven zo snel publiek toegankelijk te maken én er een zomerprogrammatie aan te bieden. Fijn om vast te stellen dat die inspanningen geloond hebben.

Duidelijke voorkeuren en verwachtingen

De enquête was een schot in de roos binnen ons participatietraject voor Park Schoonhoven. We hebben de nodige tijd genomen om de inzendingen grondig door te nemen. In de enquête stelden we enkele gerichte vragen om te achterhalen hoe de deelnemers de invulling van Park Schoonhoven zien. Welke functies zijn het belangrijkste? Welke activiteiten zou je graag doen in Park Schoonhoven? Uit de antwoorden konden we enkele duidelijke voorkeuren afleiden.

Eén verwachting steekt er met kop en schouders bovenuit: de grote meerderheid wil zwemmen in Park Schoonhoven. 79,2% van de deelnemers gaf aan dat wateractiviteiten zoals zwemmen voor hen de belangrijkste functie is. Van de deelnemende kinderen wil maar liefst 82,3% graag zwemmen in Park Schoonhoven. We vatten meteen de koe bij de horens en vroegen studiebureau Ecoworks om te onderzoeken of we die verwachting kunnen inlossen. Verder scoren horeca, wandelen & fietsen, cultuur & evenementen en sport & spel ook hoog als belangrijke functies. Kinderen verwachten duidelijk ook speelelementen, horeca, sport- en kampeermogelijkheden.

Parkraad

We zijn aangenaam verrast door de grote interesse om deel uit te maken van de Parkraad. De Parkraad zal mee nadenken over de verdere ontwikkeling van Park Schoonhoven. In de enquête gaven meer dan 280 respondenten aan hiervoor interesse te hebben. Helaas is het praktisch niet haalbaar om met zovelen rond de tafel te zitten. Er zijn in elk geval enkele betrokken partijen die vertegenwoordigd moeten worden in de Parkraad. Het gaat om betrokkenen die ook door respondenten naar voor gedragen werden: omwonenden, een natuurvereniging, de jeugdraad enzovoort.

Daarnaast zullen we enkele geïnteresseerde respondenten loten om de Parkraad verder aan te vullen tot een 15-tal personen. Maar dé belangrijkste plaats aan de tafel van de Parkraad blijft natuurlijk voorbehouden voor de resultaten uit de volksbevraging.

Nieuwsbrief

We vinden het belangrijk om alle geïnteresseerden op de hoogte te houden over Park Schoonhoven. We willen hen zelfs de kans geven om regelmatig hun mening over een bepaald onderwerp te geven. Daarom starten we binnenkort met een nieuwsbrief over Park Schoonhoven. Iedereen zal zich hiervoor kunnen inschrijven via deze website. We voorzien hierin ook de mogelijkheid om feedback te geven, want ook na de enquête blijven we geïnteresseerd in suggesties of bedenkingen. Wordt vervolgd.

Hoe verloopt het traject nu verder?

Het ontwerpteam dat aangesteld is voor de ontwikkeling van Park Schoonhoven werkt nu stelselmatig mogelijke ontwerpplannen en scenario’s uit die dan aan de betrokken diensten en instanties, maar dus ook aan de Parkraad voorgelegd zullen worden.

Het ontwerptraject loopt tot juni 2023. Tegen dan zouden we graag klaar zijn met de plannen. We willen tegen dan ook graag het uitvoeringstraject kunnen schetsen, met de fases waarin alles gerealiseerd kan worden. De uitvoering zal dus gefaseerd verlopen over een periode van 8 jaar. Op die manier kunnen we ook de kosten spreiden. Natuurlijk bekijken we tussentijds welke snelle verbeteringen we al kunnen uitvoeren.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?