Aanvullende renovatielening Vlaams-Brabant

Dankzij de provincie Vlaams-Brabant kunnen gezinnen met een laag inkomen vanaf 1 maart 2021 een aanvullende renovatielening aanvragen aan 0.5% rente. Met deze lening kunnen ze de woningkwaliteit van de gezinswoningen in Vlaams-Brabant verbeteren. Je kan deze renovatielening gebruiken voor het uitvoeren van:

 • structurele werken aan de woning;
 • dakwerken;
 • afbraak en plaatsing van buitenschrijnwerk;
 • plaatsing of vervanging van centrale verwarming;
 • plaatsing of vervanging van elektrische installaties;
 • vernieuwing van sanitair.

Het bedrag van de renovatielening ligt tussen 2.500 euro en 20.000 euro. Het maximumbedrag ligt hoger voor gezinnen met minstens drie kinderen ten laste of gezinnen met een persoon met een erkende handicap, namelijk 22.500 euro.

Voor wie? 

Om in aanmerking te komen voor de renovatielening moet het gezin voldoen aan bepaalde inkomensvoorwaarden.

Het maximum gezamenlijk belastbaar inkomen (per jaar) bedraagt: 

 • 31.870 euro voor een alleenstaande;
 • 44.620 euro voor een alleenstaande met 1 persoon ten laste (eventueel te verhogen met
  3.570 euro per bijkomende persoon ten laste);
 • 44.620 euro voor samenwonenden (eventueel te verhogen met 3.570 euro per persoon ten laste).

Het minimum gezamenlijk belastbaar inkomen bedraagt:

 • 9.817 euro per persoon die een aanvraag indient.

Je raadpleegt het subsidiereglement om te kijken of je in aanmerking komt voor de renovatielening of niet. Je vindt er extra informatie en uitleg over alle voorwaarden. 

Procedure

Je kan een aanvraag doen vanaf 1 maart 2021. Dien je aanvraag, samen met het volledige dossier digitaal of per post in. Je kan jouw aanvraag het hele jaar indienen.

Let op! Gebruik het aanvraagformulier (dat je onderaan de pagina kan downloaden) en voeg alle gevraagde stukken toe. Welke stukken moet je toevoegen?

 • Het attest hoofdlening, in te vullen door de instelling die de hoofdlening heeft toegekend.
 • Een bewijs van het netto-maandinkomen (het attest werkgever of de twee meest recente loonfiches of een attest van de RVA of een attest van de mutualiteit).
 • Het attest B, in te vullen door de Ontvanger der Registratie OF een kadastraal uittreksel online aangevraagd via www.myminfin.be.
 • Een kopie van het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting en aanvullende belastingen.
 • Een kopie van de aankoopakte van de woning. Ingeval een nieuwbouwwoning: een kopie van de aangegane leningen voor de bouw van de woning.
 • Een kopie van de bouwvergunning als dit vereist is voor de uitvoering van de werken.
 • Een uitgebreid bestek van de uit te voeren werken.
 • Als één of meerdere personen met een handicap deel uitmaken van het gezin: een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), waaruit de erkenning als persoon met een handicap blijkt.

Dien jouw dossier hier in. Meer info over de aanvraag vind je op de website van de provincie Vlaams-Brabant

Hulp nodig?

Bekijk het subsidiereglement voor extra informatie. Heb je hulp nodig of zit je met vragen? Neem contact op met Sarah Lambrechts van het Woonloket via 0471 85 03 76 of via woonloket.aarschot@igo.be.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?