Reglement erkenning zwemlesgever

Het doel van dit reglement is om kwaliteitsvolle zwemlessen aan te bieden.
 
Door een aanvraag in te dienen, om erkend te worden als private zwemlesgever, stem je in met dit reglement.
Je aanvaardt en volgt de verplichtingen en voorwaarden van dit reglement.
 
Artikel 1: Aanvraag
De private zwemlesgever dient uiterlijk op 1 december een aanvraag tot erkenning in bij de sportdienst (Demervallei 8,
3200 Aarschot) via het aanvraagformulier (zie onderaan). Een aanvraag moet jaarlijks opnieuw ingediend worden.
 
Artikel 2: Voorwaarden
Een private zwemlesgever wordt erkend als volgende bewijzen aan de aanvraag worden toegevoegd:
 1. Ondernemingsnummer;
 2. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;
 3. Attest van goed gedrag en zeden - model 2;
 4. Diploma initiator zwemmen, uitgereikt door de Vlaamse Trainersschool en/of diploma bachelor/master in de lichamelijke
 opvoeding.
 
Een bijscholing in de leerlijn zwemmen wordt aangeraden maar is niet verplicht toe te voegen.
 
Artikel 3: Praktisch
 1. De private zwemlesgever wordt erkend voor een periode van 1 jaar en ontvangt een lesgeverspass waarmee hij/zij toegang krijgt
 tot het zwembad. De private zwemlesgever betaalt de prijs van een jaarabonnement voor ontvangst van de lesgeverspass;
 2. Elke klant van de private zwemlesgever betaalt inkom volgens de geldende tarieven;
 3. De private zwemlesgever geeft zwemles aan maximum 3 personen op hetzelfde tijdstip;
 4. De private zwemlesgever geeft enkel zwemles tijdens de tijdstippen die worden opgegeven in het aanvraagformulier;
 5. De private zwemlesgever geeft de zwemles in de voorbehouden banen van het competitie- of instructiebad;
 6. De private zwemlesgever mag didactische materialen van het Stedelijk Zwembad gebruiken;
 7. De sportdienst kan het maximaal aantal zwemlesgevers, die samen zwemles geven bepalen.
 
Artikel 4: Naleving reglement
Het personeel waakt over de naleving van dit reglement.
De private zwemlesgever en de klant houden zich aan het huishoudelijk reglement.
 
De private zwemlesgever die zich niet houdt aan de bepalingen van dit reglement ontvangt in eerste instantie een waarschuwing.
Bij herhaalde inbreuken verliest hij/zij de erkenning en wordt de mogelijkheid ontnomen tot het geven van private zwemlessen.
 
Artikel 5: Aanpassingsperiode
Er wordt een aanpassingsperiode voorzien tot 1 december 2017. In deze periode kunnen de lesgevers een aansluiting in orde brengen
en een cursus initiator zwemmen volgen. Lesgevers die met alle voorwaarden in orde zijn, kunnen meteen een aanvraag indienen.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?