Referentieadres

Sommige mensen verblijven in België, maar hebben er geen officiële verblijfplaats. De mogelijkheid om op een referentieadres ingeschreven te worden is strikt beperkt.

Wie ?

Je moet de bewijsstukken die van toepassing zijn, kunnen voorleggen:

 1. Personen die in een mobiele woning verblijven (schip – woonwagen): voorleggen van verzekering, eigendomsbewijs van mobiele woningen en voertuig en bewijzen van verschillende staanplaatsen.
 2. Personen die minder dan 1 jaar afwezig zijn voor studie of zakenreizen buiten de gemeente: bewijsstuk van de directie van de school of werkgever.
 3. De leden van het burgerpersoneel en het militair personeel van de Krijgsmacht in garnizoen in het buitenland: bewijsstuk van je militaire overste.
 4. De leden van het diplomatieke en het consulaire personeel: een bewijsstuk van de FOD Buitenlandse Zaken.
 5. De ontwikkelingshelpers die op coöperatieopdracht zijn gestuurd: een bewijsstuk van de FOD Ontwikkelingssamenwerking of organisatie.
 6. De personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben of meer hebben: een toelating van de OCMW-raad. Om als dakloze een referentieadres te vragen aan het OCMW, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Je bent dakloos.
  • Je bent niet ingeschreven in een bevolkingsregister.
  • Je doet een beroep op de dienstverlening van het OCMW.

 

Procedure

Ga samen met het gezinshoofd van het referentieadres naar de dienst Bevolking om de nodige bewijsstukken voor te leggen. Het gezinshoofd van het referentieadres moet hierbij aanwezig zijn om een toelating te ondertekenen.

 

Voor daklozen moet de OCMW-raad de aanvraag goedgekeurd hebben.

Wat meebrengen

Voor de aanmaak van een nieuwe identiteitskaart moet je een recente pasfoto en 25 euro meebrengen.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?