Ratten- en muizenbestrijding

Meldpunt ratten

De bruine rat leeft rond waterlopen en gemakkelijk bereikbare voedselbronnen. Ratten leven in koloniën en kunnen gemakkelijk 150 jongen per jaar voortbrengen. Hoe meer beschutting dicht bij een voedselbron, hoe beter de ratten zich kunnen voortplanten.

Voorkomen is beter dan genezen :

  • Zorg voor zo weinig mogelijk afval en rommel in en rondom uw woning zodat de ratten daar niet door worden aangetrokken.
  • Maak voedsel zo onbereikbaar mogelijk voor ratten. (eten voor kippen, open compostbakken, voedseloverschotten,…)

Wat te doen bij overlast of vaststelling van ratten op het openbaar domein :

  • U dient een melding in bij de stad. Dit kan telefonisch via het gratis nummer
    0800 20 765 of via het digitaal formulier.

Na ontvangst van de melding komt de rattenvanger ter plaatse en plaatst hij de nodige dozen of gifbuizen. Het gif is alleen toegankelijk voor ratten en vormt geen gevaar voor andere dieren.

 Melding overlast of vaststelling van ratten op openbaar domein

 Extra informatie betreffende de preventie en bestrijding van ratten vind je in deze brochure.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?