Provincie Vlaams-Brabant lanceert Beleidsplan Ruimte

Gepubliceerd op woensdag 29 november 2023
De provincie Vlaams-Brabant heeft gewerkt aan een toekomstvisie op de ruimte in onze provincie. In het Beleidsplan Ruimte vat ze de pijlers en actiepunten samen. Op 1 december 2023 gaat het plan van kracht.

Het Beleidsplan omvat een visie op hoe we de komende 25 jaar zullen wonen, werken en leven. De provincie ontwierp het plan omdat we zuinig en doordacht moeten omspringen met de beschikbare ruimte. Op 19 september stelde de provincieraad het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant definitief vast. Op 1 december gaat het plan van kracht. Hieronder kan je het volledige plan en de samenvattende brochure downloaden. Je vindt alle info ook terug op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be.

Het Beleidsplan Ruimte zal onder meer gebruikt worden voor de toetsing van omgevingsvergunningsaanvragen. Wie zich mee in het thema wil verdiepen, is welkom op het eerste Ruimteforum op maandag 22 januari in het provinciehuis in Leuven. Inschrijven kan hier: https://ruimtevoorvlaamsbrabant.be/topics/3118.