Social media

Nieuwe verkeerscirculatie binnenstad

Op donderdag 9 mei 2019 heeft de Aarschotse gemeenteraad ingestemd met de aanpassing van de verkeerscirculatie in de binnenstad. Vanaf maandag 1 juli 2019 wordt de rijrichting in bepaalde straten van de binnenstad aangepast.

 

Omdraaien rijrichting

Het meest opvallende is dat er opnieuw verkeer wordt toegelaten vanuit de richting van Leuven over de Grote Markt. Dit betekent dat de rijrichting in de Martelarenstraat wordt omgedraaid. Ook in onder meer de Jozef Tielemansstraat, de Theo De Beckerstraat en de Amerstraat wordt de rijrichting omgedraaid. In het bovenstaande plannetje ontdek je in welke andere straten de rijrichting ook wordt omgedraaid.

Fietszone

Verder zorgt de stad Aarschot op 1 juli voor een primeur. Met het omdraaien van de rijrichting introduceert het stadsbestuur een fietszone in bepaalde delen van de binnenstad. Aarschot is één van de eerste gemeenten die een fietszone invoert aangezien het wettelijk kader hierrond pas op 1 juli in voege treedt.

Een fietszone is een aaneengesloten zone van fietsstraten. Binnen een fietszone is de fietser koning en de auto van ondergeschikt belang. In een fietszone of -straat is inhalen door gemotoriseerd verkeer verboden en bedraagt de maximumsnelheid 30 km per uur. Fietsers mogen er de volledige rijbaan gebruiken en het tempo bepalen. Op die manier ontmoedigt het stadsbestuur doorgaand gemotoriseerd verkeer in het stadscentrum.

Tonnage- en lengtebeperking

Verder legt het stadsbestuur een tonnagebeperking van 3,5 ton op in de volledige binnenstad. Enkel plaatselijk verkeer is toegestaan. Zo wordt de volledige binnenstad een ‘trage zone’. Daarnaast zijn de Maaldersstraat en de Jozef Tielemansstraat niet toegankelijk voor voertuigen langer dan 8 meter.

Aanpassingen ter hoogte van de Grote Markt

Het verkeer komende vanuit Leuven kan via de Martelarenstraat langs de Grote Markt. Aan de onderzijde van de Grote Markt is het enkel mogelijk om rechtsaf richting Rillaar te draaien. De linksafbeweging is niet toegestaan.

Paaltjes sluiten het gedeelte dat uitgeeft op de doorsteek naar parking Centrum af voor het gemotoriseerd verkeer. Leveringen blijven mogelijk door het inrichten van een laad- en loszone, maar zijn niet toegestaan tijdens de start- en einduren van de scholen.

Aan de onderzijde van de schuine talud voorziet de stad 3 kortparkeerplaatsen en 2 plaatsen voor mindervaliden.

Meer beleving en groen op de Grote Markt

Aaneengesloten zitelementen met geïntegreerde plantenbakken zullen de rijweg op de Grote Markt afbakenen. Ook zullen ze extra zitplaatsen en rustelementen creëren en voor meer groen zorgen. Op die manier wil het stadsbestuur werk maken van een bruisend marktplein.

Omwille van verschillende administratieve procedures die doorlopen moeten worden, is de plaatsing van deze elementen na de zomer gepland. In tussentijd worden er tijdelijke elementen geplaatst.

Infosessies voor bewoners en handelaars

Op dinsdag 4 juni om 19.30 uur organiseert het stadsbestuur een infomoment voor de inwoners in de theaterzaal van CC Het Gasthuis (Gasthuisstraat 22). Voor de handelaars is er een aparte infosessie op maandag 3 juni om 18.30 uur in de UGC Cinema’s Aarschot (Demervallei 4). In afwachting kan je terecht op www.aarschot.be. Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar mobiliteit@aarschot.be of bel het nummer 0800 20 765.

Evaluatie en bijsturing

Waar nodig zal het stadsbestuur het circulatieplan bijsturen om dringende en noodzakelijke aanpassingen aan te brengen. Verder neemt de stad een jaar de tijd om het circulatieplan grondig te evalueren. Op het mailadres mobiliteit@aarschot.be kunnen burgers hun opmerkingen of bedenkingen over de aanpassing van de verkeerscirculatie kwijt.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Klik hier door naar onze lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?