Social media

Bewonerskaart

Woon je in de blauwe zone of de betaalzone? Dan kan je een bewonerskaart aanvragen. Elk gezin dat in deze gedomicilieerd is, kan maximum twee bewonerskaarten aanvragen.

Voor wie?

Iedereen voor wie zijn of haar domicilie in de betalende of blauwe zone heeft.

Procedure

Download het aanvraagformulier en bezorg het terug aan Indigo. De contactgegevens staan vermeld op het aanvraagformulier.

De zitdag van parkeerbeheerder Indigo vindt plaats in het Capucienenklooster (Stadspark 1 - 3200 Aarschot) op maandag van 16 tot 19.30 uur.

Prijs

De prijs voor de eerste bewonerskaart bedraagt 40 euro per jaar. Voor een tweede bewonerskaart betaal je 80 euro per jaar.

Wat meebrengen

  • Inschrijvingsbewijs van de wagen
  • Identiteitskaart van de aanvrager
  • Het oude bewonersvignet

 

  • Indien de wagen op naam van een andere persoon staat: attest van de verzekering waarop staat dat de aanvrager medebestuurder is
  • Indien het gaat om een bedrijfsvoertuig: attest van de werkgever waarin staat dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is
  • Indien het gaat om en leasewagen (eigen bedrijf): kopie van het leasecontract en kopie uit het staatsblad met de statuten van het bedrijf
  • Indien het gaat om een leasewagen (werknemer): kopie van het leasecontract en attest van de werkgever dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is
  • Indien het om een vervangwagen gaat: attest van een garage of automobielvereniging waarin vermeld staat dat de aanvrager met de wagen mag rijden

Bent u tevreden met de info op deze pagina?