Europees rijbewijs

Goed om weten

 1. De papieren rijbewijzen zijn in België nog geldig tot 2033. Bent u van plan om naar een land in de Europese Unie of naar Liechtenstein, Noorwegen of IJsland te reizen en daar met een auto te rijden? Dan vraagt u best een Belgisch rijbewijs in kaartmodel aan. 
 2. Een rijbewijs in bankkaartmodel heeft een beperkte geldigheid van 10 jaar. U wordt niet verwittigd bij verval van deze geldigheid. Meer info hieronder.
 3. Een nieuw rijbewijs zal na 4 à 5 werkdagen klaar zijn.

Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto, waarmee u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat u beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

 • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
 • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Wie ?

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Voorlopig rijbewijs.
 • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
 • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
  Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Opgelet! Ook voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs zal u deze zaken moeten meebrengen.

Een Europees rijbewijs kost 25 euro.

Maak een afspraak

Bent u tevreden met de info op deze pagina?