Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto en microchip, waarmee u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat u beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

  • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
  • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. 

Wie ?

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs.
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
  • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
    Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Opmerking: u moet de aanvraag altijd zelf komen doen. Afhalen mag wel door iemand anders gebeuren indien die de nodige documenten meeneemt. 

Meer info

Papieren rijbewijs omruilen?

De papieren rijbewijzen zijn nog altijd geldig in België en in het buitenland. Het is dus niet nodig om deze om te ruilen. Je moet je papieren rijbewijs wel omruilen als het beschadigd of onleesbaar geworden is, verloren is, of wanneer je echt niet meer op je foto lijkt. Een Europees rijbewijs (bankkaartmodel) kost 25 euro. Als je nog vragen hebt over het omruilen van je rijbewijs kan je tijdens de openingsuren van het stadhuis contact opnemen met de dienst Rijbewijzen via 016 55 03 16 of via rijbewijzen@aarschot.be.

Een Europees rijbewijs kost 25 euro.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?