Algemene info

Reglement

1. Elke zwemmer dient zich aan de kassa van een toegangsticket te voorzien. Op eenvoudig verzoek van het personeel dient het ticket steeds getoond te worden. De tickets zijn niet terugbetaalbaar. Een half uur voor sluitingstijd worden er geen tickets meer verkocht. De tarieven worden vastgelegd door de gemeenteraad.

2. Kinderen onder de 8 jaar worden slechts toegelaten indien een aanwezige meerderjarig persoon zich hierover verantwoordelijk verklaart.

3. Elke bezoeker dient zich behoorlijk te gedragen en onmiddellijk gevolg te geven aan de aanwijzingen van de zwembadmedewerkers.

4. Er wordt geen toegang verleend aan personen in dronken toestand, alsook aan personen in onzindelijke of onverzorgde staat en aan personen die een gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de andere zwembadbezoekers.

5. Gebruik van een douche is verplicht.

6. Dieren niet toegelaten.

7. Het Stedelijk zwembad Aarschot kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele persoonlijke ongevallen.

 8. Bij beschadiging van materiaal dient een schadevergoeding betaald te worden en de persoon in kwestie zal eventueel gerechtelijk vervolgd worden.

 9. De personeelsleden van het Stedelijk zwembad Aarschot zijn niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging of diefstal van kledingstukken of andere voorwerpen door u heeft achtergelaten in de kleedzalen, in kleedhokjes en /of in kledingkastjes.

 10. Het is verboden om het zwembad te betreden met frisdrank en snoepgoed.

 11. De kleedhokjes zijn strikt individueel vanaf 8 jaar.

 12. In het zwembad is het verboden:

 * zich te wagen in een te grote diepte zonder voldoende zwemkennis;
 * te lopen in het zwembad;
 * andere zwembadbezoekers ongewenst te hinderen, of storend gedrag vertonen richting andere zwembadbezoekers; 
 * eigen speelmateriaal is enkel toegestaan mits goedkeuring van de zwembadmedewerkers;
 * zonder noodzakelijkheid het reddingsmateriaal te gebruiken of zonder toelating gebruik te maken van het lesmateriaal;
 * toegang naar het zwembad vanuit de kleedruimten, toiletten, alsook de perrons rondom het zwembad mogen niet met schoenen betreden worden

14. NIEUW REGLEMENT ERKENNING PRIVATE ZWEMLESGEVER:

Het doel van dit reglement is de orde en structuur in het zwembad te verzekeren en kwaliteitsvolle zwemlessen aan te bieden.
Door een aanvraag in te dienen, om erkend te worden als private zwemlesgever, stem je in met dit reglement. Je aanvaardt en volgt de verplichtingen en voorwaarden van dit reglement.

Artikel 1: Aanvraag

De private zwemlesgever dient uiterlijk op 1 december een aanvraag tot erkenning in bij het zwembad (Demervallei 9, 3200 Aarschot) via het aanvraagformulier. Een aanvraag moet twee jaarlijks opnieuw ingediend worden. Het formulier is te verkrijgen aan de kassa van het zwembad of bij de sportdienst.

Artikel 2: Voorwaarden

Een private zwemlesgever wordt erkend als volgende bewijzen aan de aanvraag worden toegevoegd:

1. Ondernemingsnummer;
2. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;
3. Attest van goed gedrag en zeden - model 2;
4. Diploma initiator zwemmen, uitgereikt door de Vlaamse Trainersschool en/of diploma bachelor/master in de lichamelijke opvoeding.
5. Aankoopbewijs jaarabonnement.
Een bijscholing in de leerlijn zwemmen wordt aangeraden maar is niet verplicht toe te voegen.

Artikel 3: Praktisch

1. De private zwemlesgever wordt erkend voor een periode van 1 jaar en ontvangt een lesgeverspas waarmee hij/zij toegang krijgt tot het zwembad. De private zwemlesgever betaalt de prijs van een jaarabonnement voor ontvangst van de lesgeverspas;
2. Elke klant van de private zwemlesgever betaalt inkom volgens de geldende tarieven;
3. De private zwemlesgever geeft zwemles aan maximum 3 personen op hetzelfde tijdstip;
4. De private zwemlesgever geeft enkel zwemles tijdens de tijdstippen die worden opgegeven in het aanvraagformulier;
5. De private zwemlesgever geeft de zwemles in de voorbehouden banen van het competitie- of instructiebad;
6. De private zwemlesgever mag didactische materialen van het stedelijk zwembad gebruiken;
7. De zwembadbeheerder kan het maximaal aantal private zwemlesgevers, die samen zwemles geven, bepalen.

Artikel 4: Naleving reglement

Het personeel waakt over de naleving van dit reglement. De private zwemlesgever en de klant houden zich aan het huishoudelijk reglement. De private zwemlesgever die zich niet houdt aan de bepalingen van dit reglement ontvangt in eerste instantie een waarschuwing. Bij herhaalde inbreuken verliest hij/zij de erkenning en wordt de mogelijkheid ontnomen tot het geven van private zwemlessen.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?