Huisnummer

Hebt u een bouwgrond gekocht maar weet u niet wat uw huisnummer wordt? Verbouwt u een eengezinswoning tot een meergezinswoning? Of denkt u dat u een extra huisnummer nodig hebt, voor een stal, een bedrijf, een vzw,...? Vraag uw huisnummer dan aan bij de gemeente.

Elk gebouw moet voorzien zijn van een huisnummer, niet alleen gezinswoningen, maar ook gebouwen voor administratief, commercieel of industrieel gebruik. Het vaststellen en wijzigen van de nummering van huizen en gebouwen is een bevoegdheid van het gemeentebestuur (het college van burgemeester en schepenen).

Procedure

De administratieve aanvraag van een huisnummer is gratis en wordt standaard op je bouwvergunning vermeld. Heb je een aanvraag gedaan voor een bouwvergunning of omgevingsvergunning? Dan moet je normaal gezien geen bijkomende aanvraag van een huisnummer doen. De huisnummer wordt vermeld op de vergunning. Bij appartementen wordt dat vaak op een apart document meegestuurd met de vergunning.

Je vraagt het huisnummer aan bij de gemeente:

  • Bij nieuwbouw vraagt u een nieuw huisnummer aan voor elke nieuwe woning.
  • Bij een verbouwing van een bestaande woning met één huisnummer naar meer woongelegenheden moet u verschillende huisnummers aanvragen zodat de woongelegenheden erkend kunnen worden als aparte wettelijke verblijfplaatsen.

Het gemeentebestuur wijst u een of meer huisnummers toe. Als u eigenaar bent van het gebouw, dan moet u zelf het toegekende nummer aanbrengen op een plaats die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg. 

Meer info

Je huisnummer wordt meestal op je bouwvergunning vermeld. Je kan op voorhand ook contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening om te bekijken welke huisnummer je zal krijgen. 

De administratieve aanvraag van een huisnummer is gratis en wordt standaard op uw bouwvergunning vermeld. Een plaatje met uw huisnummer om aan de gevel van uw woning te bevestigen, kan u aankopen in een doe-het-zelfzaak.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?