Huwelijksaangifte

Opgelet: nieuw tarief voor huwen op zaterdag

Vanaf 1 januari 2020 wordt het tarief voor huwen op zaterdag of een brugdag verlaagd van 323,40 euro naar 150 euro. De datum van de huwelijksaangifte bepaalt het tarief, want de betaling gebeurt bij de aangifte. 

Met een huwelijksaangifte verklaren u en uw partner dat u wilt huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Procedure

U moet de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in

  • de laatste woonplaats van u of uw partner
  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner
  • de geboorteplaats van u of uw partner

U kunt de aangifte doen ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

De aangifte gebeurt door beide partners samen, of door een van de partners mits een volmacht.

Wat meebrengen

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
  • een identiteitsbewijs
  • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
  • een attest van hoofdverblijfplaats.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

De kostprijs voor een huwelijk op een werkdag tijdens de kantooruren bedraagt 32,40 euro.

Een huwelijk op een zaterdag of brugdag kost 150 euro. 

De betaling gebeurt bij de aangifte.

Getuigen

Het is niet meer verplicht om getuigen te vragen voor het voltrekken van uw huwelijk. Als u toch getuigen wenst, let er dan op dat ze minimum 18 jaar zijn. Per partner zijn maximum twee getuigen toegestaan.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?