Social media

Orgaandonatie

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als u sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen uw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat u daar nu al over nadenkt en u registreert als donor.

Procedure

Als u in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan bent u automatisch een potentiële orgaandonor, tenzij

  • u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven
  • of als uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaandonatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat uw wil wordt gerespecteerd, kunt u uw keuze laten registreren. Vul hiervoor het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie in, en laat het registreren bij het gemeentebestuur van uw woonplaats. U kunt het formulier ook krijgen bij het gemeentebestuur.

De gemeente voegt de informatie toe aan het Rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Prijs

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.

Opgelet! De dienst Bevolking ontvangt formulieren die thuis al door de aanvrager werden ingevuld en ondertekend op voorwaarde dat de originele identiteitskaart wordt voorgelegd.

 

Elke Aarschottenaar wordt 100 jaar oud (in twee levens)

‘Elke Aarschottenaar wordt 100 jaar oud (in twee levens)’, dat is de slogan van de campagne rond orgaandonatie waarmee de stedelijke welzijnsraad alle Aarschottenaren oproept om zichzelf te registreren als orgaandonor.

 

In de inkomhal van het stadhuis vindt u een roll-up over orgaandonatie. Deze kan u ontlenen voor een activiteit of een langere opstelling. Organiseert uw school, vereniging, organisatie een actie en kan deze roll-up daar een plaatsje krijgen? Neem dan contact op met de dienst Welzijn.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?