Wateroverlast

Belangrijke telefoonnummers

Heb je hulp nodig? Heb je problemen ten gevolge van de wateroverlast? Aarzel dan niet om met een van de volgende nummers contact op te nemen:

Heb je praktische vragen over waterschade? Bel dan 1771.

Is er iemand in levensgevaar? Bel dan 112.

Hulp nodig van de brandweer? Bel dan 1722.

Liever digitaal? 1722 heeft nu ook een E-loket. Zo voorkom je dat je telefonisch in een wachtrij komt te staan. Surf naar www.1722.be.


ZANDZAKJES

24/07/2021

De stadsdiensten hebben de voorbije week opnieuw een strategische voorraad zandzakjes klaargemaakt. We zorgen als stad altijd dat we zelf zandzakjes in voorraad hebben. Die zullen worden ingezet zodra er sprake is van dreigende wateroverlast. Je vindt de info in dat geval op deze pagina.

Mensen die de voorbije week last hadden van wateroverlast, wordt gevraagd hun zakjes bij te houden. Bewaar ze droog en donker, zo werken ze het best.

Onze technische diensten hebben de voorbije dagen een rondgang gedaan van alle kritieke punten. Daar zijn de voorzorgsmaatregelen genomen.

Er is geen dreiging voor overstroming van de Demer in Aarschot. Er trekt vanavond een onweer met regenbuien voorbij, daarna zal het droog worden. Morgenvroeg volgt een nieuwe update.

In de brandweerkazerne Aarschot kan je lege zakken gaan afhalen. Wie wil kan dus zelf preventief actie ondernemen. We vragen wel om solidair te zijn: zandzakken zijn er in de eerste plaats om woningen te beschermen tegen het water.


Updates van de burgemeester

25/07/2021
Goeiemorgen,
 
We zijn in Aarschot de regenbuien van gisterenavond goed doorgekomen. De nacht was grotendeels droog en vanmorgen schijnt de zon.
 
Het waterpeil van de Demer daalt nog steeds (licht). Er worden vanuit VMM en Vlaamse Waterweg geen overstromingsproblemen met de Demer verwacht in Aarschot. Ook stroomopwaarts (Testelt, Zichem, Diest) daalde het waterpeil en is er opnieuw voldoende buffer- en opvangcapaciteit.
 
De Demer voert veel organisch afval af van de Demerbroeken en de stroomopwaarts gelegen gebieden. Groot afval wordt regelmatig verwijderd aan ‘s Hertogenmolens, maar kleiner organisch afval breekt af in het water. Dat kan geur en een donkere kleur veroorzaken. Het is een natuurlijke afbraak - er is GEEN sprake van chemische stoffen die in het water zouden terecht gekomen zijn. Dit proces zal nog een tijdlang aanhouden. Er is bovendien ook zuurstoftekort in het water, wat het visbestand in nood brengt. De Vlaamse instanties zijn met het probleem bezig en zoeken een oplossing, ook al is die niet eenvoudig.
 
Het onstabiele weer is helaas nog niet voorbij. Ook vandaag verwachten we opnieuw lokale buien en onweer. Hieronder lees je de dagvoorspelling van het KMI voor Aarschot. Het is niet mogelijk te voorspellen waar de regen exact zal vallen. Er wordt in elk geval veel minder regen verwacht dan vorige week. Wees gewoon alert en waakzaam, zoals steeds bij onweer.
 
Je kan de updates ook altijd volgen op de Facebookpagina van de stad Aarschot of van burgemeester Gwendolyn Rutten.
23/07/2021
Goed nieuws op het dagelijkse overleg over het waterpeil van de Demer vandaag. Sinds middernacht is het waterpeil stabiel. Stroomopwaarts in Testelt en Zichem is er zelfs sprake van een daling. Het water dat de voorbije in de Demerbroeken en de natuurlijke overstromingsgebieden werd geborgen, trekt weg.
 
Volgens de technische diensten van de hogere overheden is er GEEN REDEN om te vrezen dat de Demer in Aarschot centrum buiten haar oevers gaat. Er is stroomopwaarts voldoende bergingscapaciteit en er kunnen nog ingrepen hogerop gebeuren om het waterpeil onder controle te houden.
 
De terugslagkleppen van de Oude Demerarm en Grote Motte op de Demer werken zoals het hoort. De diensten van de Vlaamse Waterweg houden ook de ‘s Hertogenmolens nauwgezet in de gaten. De diensten van de Waterweg zullen daar ook de doorgangen vrij houden.
Sinds vorig weekend zijn ook alle voorbereidingen getroffen om te verhinderen dat parking Demervallei/Centrum onderloopt.
 
Aan de politie (laagst gelegen punt) zijn alle voorbereidingen getroffen om een dam op te werpen die het politiekantoor vrijwaart.
 
Voor het weekend worden regenbuien verwacht. De stand van de kleinere waterlopen is heel laag (behoorlijk onder waakpeil), de wachtbekkens op Aarschots grondgebied hebben vorige week prima gewerkt en zijn ondertussen terug volledig vrij. Er is dus behoorlijk wat buffercapaciteit.
 
Wat veel moeilijker te voorspellen is, is de situatie van hevige regenbuien en de manier waarop de riolering die kan ‘slikken’. Samen met de beheerder van de riolering Riopact, wordt alles preventief in kaart gebracht en aangepakt om problemen met de riolering te voorkomen.
 
We hebben als stad - net zoals vorige week - opnieuw een strategische voorraad zandzakjes voorzien die indien nodig kan worden ingezet. Als je zelf nog zandzakjes hebt, hou die dan bij en bewaar ze donker en droog.
 
We informeren regelmatig over de stand van zaken en danken alvast iedereen voor de medewerking
 
Gwendolyn Rutten
Burgemeester.
 

Hoe kan jij de slachtoffers helpen?

We merken dat in tijden van nood ook de solidariteit aanwakkert. Veel mensen willen op één of andere manier hulp bieden aan de slachtoffers. We geven hier alvast enkele tips mee over hoe je dat best aanpakt:
 
  • De gemakkelijkste manier om te helpen is om een gift te storten op het rekeningnummer van het Rode Kruis: BE70 0000 0000 2525
  •  Wil je als vrijwilliger helpen? Meld je dan aan op https://crisisvrijwilligers.rodekruis.be/
  •  In de provincie Luik kan je ook hulp aanbieden op het nummer 04/279 49 90 (8u - 20u) of via het e-mailadres solidarite@provincedeliege.be
  •  In de provincie Namen kan je hulp aan bieden via het platform https://ensemble.province.namur.be
 
Opgelet: vertrek niet zomaar naar de getroffen gebieden. Dat kan de reddingsacties van de hulpdiensten in gevaar brengen. Bovendien zijn vele wegen moeilijk berijdbaar. Wacht op een specifieke oproep van het Rode Kruis of van een gemeente om materiaal te doneren of te brengen.
 
 

Agentschap Zorg en Gezondheid: antwoord op veelgestelde vragen

Wat als mijn groentetuin overstroomd geweest is?

De groenten die nog aanwezig waren in de moestuin op het moment dat hij overstroomd werd, zijn absoluut niet meer geschikt voor consumptie. De groenten mogen ook niet gecomposteerd worden voor gebruik in de moestuin.

Achtergebleven slib in de moestuin kan ook later voor problemen zorgen. Het kan aangewezen zijn om bij de herstart of opstart van een moestuin een staalname te doen en analyses laten uit te voeren. Meer info over een gezonde moestuin kan je terugvinden op de website www.gezonduiteigengrond.be

Wat als ik putwater als drinkwater gebruik?

Indien je gebruik maakt van putwater als drinkwater en de put overstroomd is geweest, dan is het absoluut afgeraden om dit water nog te gebruiken als drinkwater. Vooraleer de put weer in gebruik te nemen wordt aanbevolen om de put schoon te (laten) maken, te (laten) desinfecteren en de kwaliteit van het water te laten controleren.

Particuliere putwatergebruikers die niet kunnen aansluiten op het openbaar waterleidingnet, kunnen een gratis controle aanvragen bij de Vlaamse Milieumaatschappij. De analyseresultaten worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid gezondheidskundig beoordeeld. Een aanvraagformulier is terug te vinden via de website https://www.vlaanderen.be/gratis-controle-van-putwater-bij-eigen-grondwa....

Particulieren die wel kunnen aansluiten of aangesloten zijn op het openbaar waterleidingnet kunnen terecht bij een erkend labo voor de analyse van drinkwater. Een lijst van erkende labo’s is raadpleegbaar op volgende website: https://omgeving.vlaanderen.be/overzichtslijsten-erkende-personen-bedrij....

Regenwater (o.a. uit regenwaterciternes) als drinkwater gebruiken raden we altijd af.

Wat als mijn huis overstroomd is geweest?

Omdat de muren en vloeren veel water hebben opgenomen tijdens de overstroming, is het van groot belang dat dit water zo snel mogelijk opdroogt. De muren worden best grondig gereinigd met zuiver water waaraan bleekwater werd toegevoegd (150 ml bleekwater op 10 liter water). Om te drogen, probeer je het huis zo goed mogelijk te verwarmen en zorg je ook voor een goede ventilatie. Het droogproces zal de groei van schimmel en eventuele microbiële verontreiniging tegengaan.


Bent u tevreden met de info op deze pagina?