Aanleg waterpartij Grote Markt

Midden oktober startten we met de verdere herinrichting van de Grote Markt tot bruisend marktplein. Eyecatcher daarbij wordt de aanleg van een waterpartij. Ook komen er nieuwe zitbanken, verzinkbare paaltjes en extra groen.

De opwaardering past binnen de visie om de Grote Markt om te dopen tot een verkeersveilige markt met meer beleving. Eind november werden de hinderlijke werkzaamheden afgerond. De installatie volgt in het voorjaar van 2021 om de fontein tegen de lente in gebruik te nemen.

De waterpartij met 21 spuitkoppen wordt op de Grote Markt aangelegd aan de kant van de voetgangersdoorsteek naar parking Demervallei, over een lengte van ongeveer 15 meter. De afwerking is voorzien in natuursteen. Aan de overkant worden bomen geplant bovenop de talud. Aan de voet van de talud, langs de Martelarenstraat, komen er op maat gemaakte zitbanken met geïntegreerde plantenbakken. Ze zullen de rijweg beter afbakenen.

De combinatie van water en groen, met comfortabele zitplaatsen, moet voor extra beleving zorgen op onze Grote Markt. Het wordt nog meer dan nu een plaats waar het leuk vertoeven is. 

Verkeersveilig

Tegelijkertijd worden er geautomatiseerde verzinkbare afsluitpalen voorzien in de verkeersvrije zone van de Grote Markt. Die hebben een dubbel doel. Ze moeten enerzijds doorgaand verkeer scheiden van de voetgangerszone. Anderzijds moet het voor leveranciers makkelijker worden om de laad- en loszone te betreden en verlaten. Zo vermijden we gevaarlijke manoeuvres en sturen we het verkeer staduitwaarts via de Theo De Beckerstraat naar de Hoogbrug. Dat is voor iedereen veel veiliger.

Werfzone

Aannemer APK Wegenbouw uit Geel staat in voor de uitvoering. De werken zullen onvermijdelijk een impact hebben, al blijft die sterk beperkt in de tijd. Er was hinder tot eind november. We groeven een diepe put voor de aanleg van een waterreservoir en een ondergrondse technische ruimte. Bovendien moest er ook voldoende ruimte zijn om te werken en om het materiaal te stockeren. De werf- en werkzone werden afgezet met werfbanners, om de Grote Markt veilig en aangenaam te houden.

De effectieve graafwerken en bouw van de fontein zijn afgerond. Op die manier was de Grote Markt volledig beschikbaar voor de Winter van Aarschot. In het voorjaar van 2021 gebeurt de technische afstemming van de waterinstallatie. Tegen de lente zou iedereen van de waterpartij moeten kunnen genieten.

Voorjaar 2021

Van 5 januari tot en met 29 januari wordt de Grote Markt opnieuw een werfzone. Dit zal echter beperkt zijn. De Grote Markt wordt zeer lokaal opnieuw opgebroken om de fundering voor de mast te kunnen plaatsen. Ook de technische werken aan de fontein worden uitgevoerd. We maken van de gelegenheid gebruik om herstellingswerken uit te voeren aan de Martelarenstraat. 

Wekelijkse donderdagmarkt

De marktkramers van de Grote Markt zullen vanaf 4 maart opnieuw terug te vinden zijn op de Grote Markt.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?