Aanleg waterpartij Grote Markt

Midden oktober starten we met de verdere herinrichting van de Grote Markt tot bruisend marktplein. Eyecatcher daarbij wordt de aanleg van een waterpartij. Ook komen er nieuwe zitbanken, verzinkbare paaltjes en extra groen.

De opwaardering past binnen de visie om de Grote Markt om te dopen tot een verkeersveilige markt met meer beleving. Eind november zouden de hinderlijke werkzaamheden afgerond zijn. De installatie volgt volgend voorjaar om de fontein tegen de lente in gebruik te nemen.

De waterpartij met 21 spuitkoppen wordt op de Grote Markt aangelegd aan de kant van de voetgangersdoorsteek naar parking Demervallei, over een lengte van ongeveer 15 meter. De afwerking is voorzien in natuursteen. Aan de overkant worden bomen geplant bovenop de talud. Aan de voet van de talud, langs de Martelarenstraat, komen er op maat gemaakte zitbanken met geïntegreerde plantenbakken. Ze zullen de rijweg beter afbakenen.

De combinatie van water en groen, met comfortabele zitplaatsen, moet voor extra beleving zorgen op onze Grote Markt. Het wordt nog meer dan nu een plaats waar het leuk vertoeven is. 

Verkeersveilig

Tegelijkertijd worden er geautomatiseerde verzinkbare afsluitpalen voorzien in de verkeersvrije zone van de Grote Markt. Die hebben een dubbel doel. Ze moeten enerzijds doorgaand verkeer scheiden van de voetgangerszone. Anderzijds moet het voor leveranciers makkelijker worden om de laad- en loszone te betreden en verlaten. Zo vermijden we gevaarlijke manoeuvres en sturen we het verkeer staduitwaarts via de Theo De Beckerstraat naar de Hoogbrug. Dat is voor iedereen veel veiliger.

Werfzone afbakenen met banners

Zonder onvoorziene omstandigheden starten de herinrichtingswerken op maandag 12 oktober. Aannemer APK Wegenbouw uit Geel zal instaan voor de uitvoering. De werken zullen onvermijdelijk een impact hebben, al blijft die sterk beperkt in de tijd. We verwachten hinder tot eind november. Dan graven we een diepe put voor de aanleg van een waterreservoir en een ondergrondse technische ruimte. Bovendien moet er ook voldoende ruimte zijn om te werken en het materiaal te stockeren. De werf- en werkzone zullen we afzetten met werfbanners. Zo houden we de Grote Markt veilig en aangenaam.

De effectieve graafwerken en bouw van de fontein duren dus in principe tot eind november. Op die manier is de Grote Markt opnieuw volledig beschikbaar tegen de feestdagen. Volgend voorjaar gebeurt dan de technische afstemming van de waterinstallatie. Tegen de lente zou iedereen van de waterpartij moeten kunnen genieten.

Afstemming met handel, horeca en marktkramers

De aannemer stelt momenteel de plannen op voor de werfinrichting. Daarna wil het bestuur concrete afspraken maken met de handels- en horecazaken op de Grote Markt en de marktkramers van de wekelijkse markt op donderdagvoormiddag. Ook de Centrummanager zal hierbij actief betrokken worden.

We brengen het water centraal in de stad. Een belangrijk punt in het bestuursakkoord dat het stadsbestuur nu waarmaakt. De werken brengen hinder met zich mee, maar we doen er alles aan om dat tot het minimum te beperken. Zo gaan we in overleg met de handelaars. Ook zullen we nog ruimer communiceren via de verschillende kanalen van de stad. In deze communicatie zullen eventuele verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid van de Grote Markt ruimschoots aan bod komen.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?