Een sociale woning huren bij een woonmaatschappij

De woonmaatschappij bundelt de activiteiten van de vroegere sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren.

Ze verhuren studio’s, woningen en appartementen in het Vlaamse Gewest aan personen met een bescheiden inkomen.

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke toestand.

Wie ?

 • U bent 18 jaar of ouder. Lees hier wat u doet als u toch jonger dan 18 jaar bent.
 • Uw gezinsinkomen (geïndexeerd) van max. 3 jaar terug (voor aanvragen in 2024) bedraagt niet meer dan
  • 29.515 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 31.987 euro als u een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • 44.270 euro in alle andere gevallen, plus 2.475 euro per persoon ten laste.
 • U mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 • Uw vermogen of de positieve saldi op spaar-, betaal-, termijn- en effectenrekeningen mogen een bepaalde grens niet overschrijden (voor nieuwe huurders vanaf januari 2024).

Lees meer info en details over deze voorwaarden

Verplichtingen als u huurder wordt of bent

Procedure

Inschrijving

Om u in te schrijven voor een sociale huurwoning, neemt u best eerst telefonisch contact op met de woonmaatschappij bij u in de buurt.

Vanaf 18 maart 2024 wijzigt de manier van inschrijven. Vanaf dan is er namelijk één digitaal webplatform voor alle inschrijvingsdossiers. Meer info over de nieuwe inschrijvingsprocedure.

Wachtlijst

Na uw inschrijving komt u op een wachtlijst. Afhankelijk van uw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer u hierover bij uw woonmaatschappij.

Toewijzing

Sinds 1 januari 2024 wijst een woonmaatschappij de sociale huurwoningen toe volgens een nieuw toewijzingssysteem. Dit systeem geldt voor de eigen woningen van een woonmaatschappij én voor de ingehuurde woningen op de private markt .

Dit nieuwe toewijzingssysteem houdt rekening met de wachttijd (moment van uw inschrijving), de lokale binding, de woonsituatie en bijzondere doelgroepen.

Meer info over het nieuwe toewijzingssysteem voor sociale woningen.

Huurovereenkomst

Van zodra u een sociale woning aanvaardt, krijgt u een huurovereenkomst van negen jaar aangeboden.
De details van de huurovereenkomst hangen samen met welke woning u krijgt: een eigen woning van de woonmaatschappij of een ingehuurde woning door de woonmaatschappij van een private eigenaar.

U betaalt als huurder een huurwaarborg aan de verhuurder bij de start van de huurovereenkomst. Dat is verplicht door de regelgeving.

Prijs

Huurprijs

Er zijn twee manieren van huurprijsberekening bij een sociale huurwoning:

 • voor de eigen woning van de woonmaatschappij (de vroegere woningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen)
 • voor een ingehuurde woning van de woonmaatschappij (de vroegere woningen van de sociale verhuurkantoren).
 1. Voor de eigen woningen

De Vlaamse overheid bepaalt de huurprijs van een sociale huurwoning. Huurder en sociale verhuurder kunnen daar niet van afwijken. De huurprijs wordt berekend op basis van

 • het inkomen
 • de waarde van de woning
 • en de gezinsgrootte.

De prijs moet betaalbaar zijn, en is nooit hoger dan de prijs van een vergelijkbare woning op de private huurmarkt. Huurders die geen of amper een inkomen hebben betalen de minimale huurprijs.

 1. Voor de ingehuurde woningen

Woonmaatschappijen huren ook kwaliteitsvolle woningen en appartementen in op de private huurmarkt. Ze verhuurt die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder aan personen met een bescheiden inkomen.

Een woonmaatschappij onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. U betaalt aan de woonmaatschappij dezelfde huurprijs, als de maatschappij aan de eigenaar betaalt. Lees meer over de berekening van de huurprijs van een ingehuurde woning.

Als u op deze manier een woning huurt bij een woonmaatschappij kunt u ook in aanmerking komen voor een huursubsidie. De woonmaatschappij helpt u ook om deze huursubsidie aan te vragen.

Wat meebrengen

Als u langs gaat bij een woonmaatschappij, neemt u best volgende documenten mee:

 • uw identiteitskaart
 • uw aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten van uw leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
 • een attest van de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij uw gemeente)
 • als u of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning.
 • een attest dat u Nederlands spreekt of aan het leren bent (taalkennisvereiste is een toekomstige huurdersverplichting).

Lees meer informatie over deze documenten

Bent u tevreden met de info op deze pagina?