Social media

Vermindering van de verkooprechten voor een enige woning (Abattement)

Wie een huis of bouwgrond aankoopt en op dat moment (samen of apart) geen andere woning bezit, moet geen registratierechten betalen op de eerste 15.000 euro van de aankoopsom. Deze vermindering wordt het 'abattement' of de 'voetvrijstelling' genoemd.

Het gaat niet alleen om uw eerste woning: de vermindering geldt ook voor de aankoop van een nieuwe woning nadat u de vorige hebt verkocht.

Ook bij de aankoop van een bouwgrond, een onroerend goed dat na verbouwing tot woning kan worden bestemd of een nieuwbouwwoning (als het verkooprecht op de grondwaarde wordt geheven), kunt u van het abattement genieten.

(Bij-)abattement en meeneembaarheid zijn niet combineerbaar. Maak de voordeligste keuze. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw notaris.

Wijziging sinds 1 juni 2018

Het nieuw verlaagd tarief van 7% voor de aankoop van de gezinswoning vervangt sinds 1 juni 2018 het abattement. Als u in het verleden het abattement genoot, dan moet u wel aan de voorwaarden blijven voldoen om het abattement definitief te behouden.

Wie ?

De voorwaarden om van het abattement te kunnen genieten worden voor alle kopers samen beoordeeld. Dit betekent dat als één van de kopers niet aan de voorwaarden voldoet, niemand van de kopers van het abattement kan genieten.

  • De woning is de enige woning van de koper(s). De koper(s) mogen noch afzonderlijk, noch gezamenlijk eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond in België.
  • De koper moet er zijn hoofdverblijfplaats vestigen binnen de 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) te rekenen vanaf datum registratie van de authentieke akte. De Vlaamse Belastingdienst controleert3 maanden voor het verstrijken van de deadline of de koper effectief op het nieuwe adres is gedomicilieerd. Als dat niet het geval is, dan verstuurt de Vlaamse Belastingdienst een herinneringsbrief om de koper te waarschuwen dat de deadline bijna verstrijkt. Als de koper met voldoende bewijsstukken kan aantonen dat hij er al woonde, maar zijn domicilie er nog niet stond, dan kan dit aanvaard worden als overmacht.
  • Er is niet bepaald hoe lang de koper er zijn domicilie moet behouden. Dit beoordeelt de Vlaamse Belastingdienst geval per geval.
  • De koper is een natuurlijk persoon, geen vennootschap of vzw.
  • De koper moet moet de volle eigendom verwerven (alleen vruchtgebruik of blote eigendom is onvoldoend).
  • De aankoop moet zuiver zijn. Er moet dus een echte prijs zijn betaald. Dit geldt niet voor een ruil.
  • De woning of bouwgrond ligt in het Vlaamse Gewest.

Op de datum van de authentieke akte wordt beoordeeld of aan de voorwaarden van het abattement is voldaan.

Het abattement is niet eenmalig. Als u aan alle voorwaarden voldoet kunt u van het abattement genieten, ook als u voor een vorige woning al van het abattement hebt genoten.

Procedure

Uw notaris vraagt in de akte uitdrukkelijk dat het abattement wordt toegepast.

Prijs

Het abattement of de voetvrijstelling is een vrijstelling van registratierechten op 15.000 euro van het aankoopbedrag van de woning of bouwgrond. In de praktijk komt dat neer op

  • een vermindering van 750 euro bij de aankoop van een bescheiden woning (5% registratierechten)
  • een vermindering van 1.500 euro bij de aankoop van een andere woning (10% registratierechten).

Bent u tevreden met de info op deze pagina?