Social media

Multimove

Multimove in het Stedelijk Sportcentrum Demervallei is een samenwerking tussen vzw SPOA en GSG Aarschot met 24 lessen in de sporthal en judozaal. Multimove biedt in Aarschot 3- tot 7-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan. De focus ligt op de algemene ontwikkeling van vaardigheden.

 

Tijdens uitdagende bewegingssituaties in de Multimovelessen komen de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod. Stuk voor stuk basisvaardigheden die een kind op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te prikkelen en bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu en later zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren.

 

Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling. De lessen kunnen de start van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie betekenen. Plezierbeleving staat hierbij centraal.

 

Dit zijn de 12 bewegingsvaardigheden: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, en zwaaien.

 

Op https://inschrijvingen.sportinaarschot.be vind je meer informatie over Multimove in het Stedelijk Sportcentrum Demervallei en kan je ook inschrijven.

 

Volgende clubs organiseren ook Multimovelessen:

FC Wolfsdonk sport (www.wolfsdonksport.be)

Judoclub kibo Rillaar (www.judorillaar.net)

Turnclub gezwind en lenig Gelrode (www.gelrode.be/turnclub).

Voor wie?

Kinderen van 3 tot 7 jaar.

Meer info

Meer informatie over Multimove vind je op de website van Sport Vlaanderen.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?