Subsidies voor erkende sportverenigingen

De stad Aarschot verleent subsidies aan erkende sportverenigingen om een kwaliteitsvolle werking te stimuleren en ondersteunen.

Subsidie aanvragen

Toelagereglement voor de ondersteuning van sportverenigingen

Dit reglement heeft als doel om bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportverenigingen. De aanvraag wordt getoetst aan de hand van voorwaarden of beoordelingscriteria:

  1. Terugbetaling van 40% van het inschrijvingsgeld van een sportspecifieke opleiding of bijscholing.
  2. Een werkingssubsidie op basis van een puntenaantal door de beoordeling van doelstellingen volgens kwalitatieve en kwantitatieve aspecten. 

Subsidie bij de organisatie van een grote sportactiviteit met uitstraling

Om grote sportactiviteiten met meer dan een lokaal karakter toch mogelijk te maken ondanks de hoge financiële uitgaven.

Voor wie?

Erkende Aarschotse sportverenigingen.

Procedure

De erkende sportverenigingen moeten de volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren (inclusief bijlagen) indienen bij de sportdienst. Je kan de aanvraagformulieren hieronder downloaden. De vernieuwing van de erkenning als sportvereniging moet jaarlijks voor 1 februari worden ingediend.

De aanvragen voor ondersteuning van sportverenigingen moet voor 1 oktober ingediend worden en heeft steeds betrekking op het vorige werkingsjaar tussen 1 juli en 30 juni. 

De aanvraag voor de subsidie voor de organisatie van een grote sportactiviteit met uitstraling moet voor 1 februari ingediend worden.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?