Subsidies voor erkende sportverenigingen

De stad Aarschot verleent subsidies aan erkende sportverenigingen om een kwaliteitsvolle werking te stimuleren en ondersteunen.

Beleidssubsidie

Ondersteuning voor de kwalitatieve uitbouw van alle erkende sportverenigingen op basis van verschillende criteria: jeugdsport, lesgevers, communicatie en doelgroepen.

Impulssubsidie

Stimuleren van de erkende sportverenigingen om zich te professionaliseren met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding.

Subsidie bij de organisatie van een grote sportactiviteit met uitstraling

Om grote sportactiviteiten met meer dan een lokaal karakter toch mogelijk te maken ondanks de hoge financiële uitgaven.

Voor wie?

Erkende Aarschotse sportverenigingen.

Procedure

De erkende sportverenigingen moeten de volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren (inclusief bijlagen) indienen bij de sportdienst. Je kan de aanvraagformulieren hieronder downloaden.

De aanvragen voor de beleids- en impulssubsidies moeten telkens voor 1 oktober ingediend worden.

De aanvraag voor de subsidie voor de organisatie van een grote sportactiviteit met uitstraling moet voor 1 februari ingediend worden.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?