Social media

Vrijwilligersverzekering

De provincie Vlaams-Brabant biedt een gratis verzekering voor vrijwilligers aan. Elke organisatie kan een beroep dan op 100 vrijwilligersdagen.

Voor wie?

In principe kan elke vrijwilligersorganisatie gebruikmaken van de gratis vrijwilligersverzekering, maar deze is in de eerste plaats bedoeld voor kleine en occasionele activiteiten van feitelijke verenigingen.

Vrijwilligersorganisaties met rechtspersoonlijkheid (vzw’s en openbare besturen) en feitelijke verenigingen die deel uitmaken van een koepel of die personeel tewerkstellen, worden door de wet reeds verplicht een eigen verzekering voor hun vrijwilligers af te sluiten.

Vrijwilligers die actief zijn in een gewone feitelijke vereniging, los van een koepel, zonder personeel, blijven wel persoonlijk aansprakelijk. Daarom is de gratis vrijwilligersverzekering in de eerste plaats bedoeld om ook de vrijwilligers die niet door de wet beschermd zijn, dekking te bieden.

Wie ?

Surf naar www.vlaamsbrabant.be voor de voorwaarden.

Procedure

Download het aanvraagformulier van de vrijwilligersverzekering en bezorg het ten minste zes weken voor de activiteit aan de cel cultuurcoƶrdinatie.

Regelgeving

Surf naar www.vlaamsbrabant.be voor het reglement.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?