Aanvraag plaatsing reclameborden

Wil je je evenement bekendmaken met een los- of vrijstaande reclameconstructie langs de openbare weg, dan moet je dit aanvragen bij het evenementenloket.

Wie ?

De borden dienen opgesteld te worden conform het politiereglement, hfdst. 2, afdeling 11.2, artikel 66 bis.

Procedure

Klik hier voor het aanvraagformulier en dien het uiterlijk 15 dagen voor de plaatsing in bij het evenementenloket.

Uitzonderingen

Wil je een reclameconstructie plaatsen langs een gewestweg? Dan moet je een bijkomende aanvraag indienen bij het Agentschap Wegen & Verkeer afdeling Vlaams-Brabant: wegen.vlaamsbrabant.districtaarschot@mow.vlaanderen.be.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?