Aanvraag organisatie evenement

Organiseer je een openbaar evenement in Aarschot? Dan moet je dit melden of aanvragen via het evenementenformulier. Het evenementenloket behandelt je aanvraag, verzamelt de nodige adviezen, legt de aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen en brengt jou als organisator en de betrokken diensten op de hoogte over de beslissing.

Procedure

Download het evenementenformulier en dien het minstens zes weken op voorhand in voor gewone en middelgrote evenementen en zes maanden op voorhand voor een groot evenement. Bezorg het formulier aan het evenementenloket.

Regelgeving

Download het reglement op de organisatie van evenementen.

Meer info

Om problemen met het invullen en versturen van het evenementenformulier te vermijden, kan je het document best openen in Adobe Acrobat Reader i.p.v. het document rechtstreeks in je browser te openen. Download Acrobat Reader.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?