Social media

Meerjarenplan stad

Het meerjarenplan (MJP) is een beleidsdocument dat in het eerste jaar van een legislatuur wordt opgemaakt voor een periode van zes jaar. Het huidige MJP werd opgemaakt in 2013 voor de periode 2014-2019. Indien nodig kan het MJP tussentijds aangepast worden. Het MJP bestaat uit een strategische nota, waarin de prioritaire beleidsdoelstellingen van de stad beschreven staan en een financiële nota die de ontvangsten en uitgaven toont. Daarbij wordt ook getoetst of het bestuur het financiële evenwicht kan bewaren. Uit het meerjarenplan wordt jaarlijks een budget afgeleid, waarbij de kredieten voor dat boekjaar worden toegekend. De evaluatie van het gevoerde beleid komt in de jaarrekening aan bod.

In overleg met het managementteam van de stad stelt de gemeentesecretaris een voorontwerp van de strategische nota van het MJP op. De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de gemeentesecretaris en in overleg met het managementteam in voor het opstellen van het voorontwerp van de financiële nota. Het MJP en de aanpassingen ervan worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?