Thermografisch onderzoek van de woning

Vanaf 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2020 biedt de stad thermografische onderzoeken aan. De thermografische onderzoeken kunnen enkel uitgevoerd worden bij woningen gebouwd vóór 1 januari 2006. Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen krijgen voorrang.

Voor wie?

Het thermografisch onderzoek wordt in deze volgorde kosteloos uitgevoerd voor:

  1. prioritair: alle natuurlijke personen die eigenaar, vruchtgebruiker of huurder zijn van een bestaande woning op voorwaarde dat de woning wordt bewoond door inwoners die behoren tot de maatschappelijk kwetsbare doelgroep. Deze gedomicilieerde natuurlijke perso(o)n(en) heeft/hebben een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager ligt dat 29.600 euro voor het aanslagjaar voorafgaand aan de datum van aanvraag. Per persoon ten laste mag er 1.510 euro bijgeteld worden;
  2. niet-prioritair: alle overige natuurlijke personen die eigenaar, vruchtgebruiker of huurder zijn van een bestaande woning op het grondgebied Aarschot.

Procedure

Je kan je aanvraag indienen bij de dienst Leefmilieu.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?