Ontlenen van een energiemeter

Vanaf 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2020 kunnen Aarschottenaren een energiemeter lenen. Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen krijgen voorrang.

Procedure

Je kan je aanvraag indienen bij de dienst Leefmilieu.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?