Aanplanten van een bos

Voor het bebossen van grond met een agrarische bestemming heb je een gemeentelijke bebossingsvergunning van het college van burgemeester en schepenen nodig (Veldwetboek art. 35 bis § 5). Zowel private eigenaars als openbare eigenaars moeten deze vergunning aanvragen. Het college verleent deze vergunning binnen de 30 dagen na de aanvraag.

Procedure

Dien je aanvraag met motivatie schriftelijk in ter attentie van het college van burgemeester en schepenen.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?