Gemeentelijke premie voor de installatie van dak- en zoldervloerisolatie

Vanaf 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2020 verleent de stad - binnen de perken van de voorziene kredieten - een premie aan maatschappelijk kwetsbaren als ze in een bestaande woning dakisolatie (Rd-waarde = minimum 3,5 m2K/W) plaatsen.

Voor wie?

De premie kan toegekend worden aan alle natuurlijke personen die eigenaar, vruchtgebruiker of huurder zijn van een woning op voorwaarde dat de woning wordt bewoond door inwoners die behoren tot de maatschappelijk kwetsbare doelgroep. Deze gedomicilieerde natuurlijke perso(o)n(en) heeft/hebben een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager ligt dan 29.600 euro voor het aanslagjaar voorafgaand aan de factuurdatum. Per persoon ten laste mag er 1.510 euro bijgeteld worden.

Procedure

Download het aanvraagformulier en bezorg het ingevuld aan de dienst Leefmilieu.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?