Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen

Voor zonnepanelen die uiterlijk op 16 juli 2021 in dienst werden genomen, kon er onder bepaalde voorwaarden groenestroomcertificaten aangevraagd worden. Nieuwe zonnepanelen komen niet in aanmerking voor groenestroomcertificaten.

Wie ?

Enkele belangrijke voorwaarden om groenestroomcertificaten te blijven ontvangen zijn:

  • de steunperiode is nog niet voorbij (zie steunperiode)
  • de bandingfactor is groter dan 0 (in dienst na 31 december 2012*)

Andere voorwaarden zijn beschreven op de pagina groenestroomcertificaten. Nieuwe zonnepanelen kunnen geen groenestroomcertificaten aanvragen (andere steunmaatregelen voor zonnepanelen).

Meld nieuwe zonnepanelen altijd aan bij de netbeheerder

Ook als u geen recht hebt op groenestroomcertificaten moet u de zonnepanelen ten laatste 30 dagen na de AREI-keuring aanmelden bij de netbeheerder. De netbeheerders voeren controles uit, zoals de aanmelding van zonnepanelen en het correct doorgeven van de meterstanden. Als er energiefraude wordt vastgesteld, kan de netbeheerder u een boete opleggen.

Procedure

Zonnepanelen met recht op groenestroomcertificaten

Vermogen van de zonnepanelen kleiner dan of gelijk aan 10 kVA? Registreer zelf de meterstand van de productiemeter van de zonnepanelen in het Fluvius-portaal voor zonnepanelen.

De berekening van het aantal groenestroomcertificaten gebeurt na de registratie van de geproduceerde elektriciteit door de zonnepanelen. Als er bij de berekening een overschot is (geen volledig groenestroomcertificaat), zal dat overschot automatisch bij de volgende berekening bijgeteld worden.

Bandingfactor

Werden de zonnepanelen in dienst genomen na 1 januari 2023*? Dan wordt de bandingfactor altijd toegepast.

Wilt u weten welke bandingfactoren er gebruikt worden (voor uw zonnepanelen)? Bekijk dan de pagina overzicht bandingfactor zonnepanelen met actualisaties.

Bandingfactor = 0

Als de elektriciteit geproduceerd werd gedurende de (productie)periode dat de bandingfactor 0 was, zal het resultaat 0 groenestroomcertificaten zijn.

Steunperiode

Wanneer de zonnepanelen in dienst werden genomen, bepaald de termijn dat u groenestroomcertificaten kan ontvangen (steunperiode):

De zonnepanelen werden in in dienst* genomenDe toekenning stopt na
1 januari 2006 tot en met 31 juli 201220 jaar
1 augustus 2012 tot en met 31 december 201210 jaar
1 januari 2013 tot en met 31 maart 201815 jaar
1 april 2018 tot en met 31 december 202010 jaar
1 januari 2021 tot en met 16 juli 2021maximum 12 jaar. De toekenning van groenestroomcertificaten kan eerder stoppen, zodra het het maximaal productievolume bereikt is.

*of startdatum: meestal is de datum indienstname de startdatum

Prijs

Financieel voordeel

Een groenestroomcertificaat kan verkocht worden aan

  • de minimumprijs (= wettelijk vastgelegde prijs) Voor zonnepanelen die in dienst gingen (en startdatum) na 31 december 2012 is de minimumprijs 93 euro per groenestroomcertificaat.
  • of aan een opkoper van groenestroomcertificaten (prijs onderling afspreken).

Verkopen certificaten aan minimumprijs

Heeft u voor uw zonnepanelen groenestroomcertificaten ontvangen en (automatisch) verkocht aan de minimumprijs? Zo ja, dan zal de uitbetaling door de netbeheerder gebeuren. Als de uitbetaling langer dan 6 weken duurt, kunt u de netbeheerder contacteren.

Btw-plichtig? Zo ja, dan moet u bij elke verkoop een factuur aan uw netbeheerder bezorgen.

Regelgeving

Het behandelingskader en de voorwaarden voor het ontvangen van groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong zijn vastgelegd in het

    De voorwaarden, het bedrag en periode voor de minimumsteun is bepaald in artikel 7.1.6 van het Energiedecreet.

    Bent u tevreden met de info op deze pagina?