Social media

Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen

Als eigenaar van zonnepanelen krijgt u in bepaalde gevallen een groenestroomcertificaat voor een bepaalde hoeveelheid opgewekte elektriciteit.

Zonnepanelen met vermogen van maximaal 10 kW die sinds 14 juni 2015 gekeurd werden, krijgen geen groenestroomcertificaten meer. Op 4 juni 2015 werd het besluit hierover in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Installaties groter dan 10 kW komen nog altijd in aanmerking voor certificaten.

Indien een installatie voor de eerste maal werd gekeurd voor 14 juni 2015 maar niet over een groenestroomteller beschikte, kunt u een teller plaatsen en de installatie opnieuw laten keuren. In dit geval krijgt u WEL certificaten aangezien de datum indienstname gelijk is aan de eerste AREI-keuring.

Als u zonnepanelen hebt geplaatst in 2013 of later is de hoeveelheid kWh voor één certificaat afhankelijk van de “bandingfactor”. Deze factor geeft weer welk aandeel van een certificaat u ontvangt per 1.000 kWh elektriciteitsproductie. Deze bandingfactor is onderhevig aan aanpassingen ten gevolge van de evolutie van de investeringskost en elektriciteitsprijs (ook het prosumententarief wordt hierin meegenomen). Een overzicht van de verschillende bandingfactoren vindt u terug op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA). Er worden geen gedeeltelijke certificaten uitgereikt.

Plaatste u zonnepanelen vóór 2013, dan krijgt u één certificaat per 1.000 kWh.

Als u twijfelt om zonnepanelen te plaatsen, dan kunt u de terugverdientijd berekenen via de Zonnekaart Vlaanderen. Op die Zonnekaart kunt u (op basis van een adres) zien of een dak geschikt is voor zonnepanelen. U krijgt een inschatting van de kostprijs van een installatie, terugverdientijd, winst per jaar, ...

Wie ?

Zonnepanelen met vermogen van maximaal 10 kW die sinds 14 juni 2015 gekeurd werden, krijgen geen groenestroomcertificaten meer. Op 4 juni 2015 werd het besluit hierover in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Installaties groter dan 10 kW komen nog altijd in aanmerking voor certificaten.

Indien een installatie voor de eerste maal werd gekeurd voor 14 juni 2015 maar niet over een groenestroomteller beschikte, kunt u een teller plaatsen en de installatie opnieuw laten keuren. In dit geval krijgt u WEL certificaten aangezien de datum indienstname gelijk is aan de eerste AREI-keuring.

 • Wanneer u zonnepanelen op het dak van een woning plaatst, dan kunt u alleen groenestroomcertificaten krijgen als uw dak of zoldervloer voldoende geïsoleerd is. Dat betekent dat de warmteweerstand (Rd) van uw volledige dak en/of zoldervloer ten minste 3 m² K/W moet bedragen.
 • Nadat de zonnepanelen werden geplaatst en voordat ze worden opgestart, is een AREI-keuring nodig.

Dit zijn de enige voorwaarden. Al de rest is niet van belang, zoals bijvoorbeeld:

 • de hellingsgraad of oriëntatie van de panelen
 • of de geproduceerde elektriciteit ter plaatse wordt verbruikt of in het elektriciteitsnet wordt geïnjecteerd
 • of er meer elektriciteit wordt opgewekt dan u als eigenaar zelf verbruikt
 • of het panelen zijn die op het dak liggen, of zonneleien die in het dak zijn ingewerkt
 • de rechtsvorm van de eigenaar (gemeente, vzw, firma, ... ).

Procedure

Na de AREI-keuring en de opstart van uw zonnepanelen meldt u uw installatie aan bij uw netbeheerder. Installaties groter dan 10 kW kunnen pas worden aangemeld nadat de productiemeter werd geplaatst door de netbeheerder. Voor een grote installatie moet u voor de opstart dus contact opnemen met uw netbeheerder.

Zodra uw installatie voldoende elektriciteit voor minstens één certificaat heeft geproduceerd, geeft u uw meterstand door in de toepassing van uw netbeheerder. Nadat de meterstand wordt goedgekeurd, wordt het bijhorende groenestroomcertificaat automatisch aan de netbeheerder verkocht.
Voor installaties groter dan 10 kW, geeft de netbeheerder de meterstanden elke maand automatisch door.

De netbeheerders voeren controles uit op de aanmelding van zonnepanelen en het correct doorgeven van de meterstanden voor groenestroomcertificaten. Indien er energiefraude wordt vastgesteld, kan de netbeheerder u een boete opleggen.

Prijs

Het bedrag dat u per certificaat ontvangt en de periode dat u certificaten ontvangt, hangt af van:

 • het maximaal AC-vermogen van de omvormers
 • de datum van ingebruikname van uw zonnepanelen
  Deze datum kan ten vroegste de datum van de AREI-keuring zijn, u mag uw installatie pas opstarten na de keuring. U mag de datum van indienstname vrij kiezen op of na de datum van de AREI keuring. Als de keurder zijn verslag pas later opmaakt en hij vermeldt daarin duidelijk de datum van zijn bezoek, dan is de datum van het bezoek bepalend.

Niet van belang voor de waarde van uw certificaten is:

 • of de geproduceerde elektriciteit ter plaatse wordt verbruikt of in het net wordt geïnjecteerd
 • het moment waarop de aanvraag wordt ingediend bij de VREG.
 • het moment waarop de installatie wordt aangesloten op het distributienet.
 • het moment waarop de productiemeting door de netbeheerder wordt geplaatst.

Overzicht tarieven en steunperiodes

 • Installaties in gebruik voor 2013: Voor installaties die voor 2013 ingebruik werden genomen, werd de steun stelselmatig afgebouwd.
  Voor 1 augustus 2012 konden certificaten verkocht worden aan Elia tegen 150 euro per certificaat voor een periode van 10 jaar.
   
 • Installaties in gebruik genomen van 1 januari 2013 tot 31 december 2013: De minimumsteun voor deze installaties bedraagt per groenestroomcertificaat 93 euro gedurende 15 jaar. Voor één groenestroomcertificaat moet wel meer dan 1.000 kWh elektriciteit opgewekt worden. Als u zonnepanelen plaatst is het aantal kWh dat recht geeft op één groenestroomcertificaat afhankelijk van de zogenaamde bandingfactor. Deze bandingfactor kan elke 6 maanden geactualiseerd worden, een overzicht vindt u op de website van VEA.
   
 • Installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2014 tot 30 juni 2014: De minimumsteun voor deze installaties bedraagt per groenestroomcertificaat 93 euro gedurende 15 jaar. Voor één groenestroomcertificaat moet wel meer dan 1.000 kWh elektriciteit opgewekt worden. Deze bandingfactor kan elke 6 maanden geactualiseerd worden, een overzicht vindt u op de website van VEA.
   
 • Installaties in gebruik genomen vanaf 1 juli 2014 tot 1 januari 2015: De minimumsteun voor deze installaties bedraagt per groenestroomcertificaat 93 euro gedurende 15 jaar. Voor één groenestroomcertificaat moet wel meer dan 1.000 kWh elektriciteit opgewekt worden. Deze bandingfactor kan elke 6 maanden geactualiseerd worden, een overzicht vindt u op de website van VEA.
   
 • Installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari tot 14 juni 2015: De minimumsteun voor deze installaties bedraagt per groenestroomcertificaat 93 euro gedurende 15 jaar. Voor één groenestroomcertificaat moet wel meer dan 1.000 kWh elektriciteit opgewekt worden. Deze bandingfactor kan elke 6 maanden geactualiseerd worden, een overzicht vindt u op de website van VEA. De bandingfactoren gelden voor grote installaties, geïnstalleerd van 1 januari tot 1 juli 2015.
   
 • Installaties gekeurd vanaf 14 juni 2015: Installaties kleiner dan 10 kW die vanaf 14 juni 2015 gekeurd worden, krijgen geen certificaten meer. Grote installaties krijgen wel nog certificaten.Installaties groter dan 10 kW komen nog wel in aanmerking voor certificaten, zij vallen in het systeem met de bandingfactoren en krijgen 93 euro per groenestroomcertificaat. Een overzicht van de bandingfactoren vindt u op de website van VEA.

Uitzonderingen

Voor installaties groter dan 750 kW kan sinds januari 2013 een projectspecifieke steun worden aangevraagd bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Bent u tevreden met de info op deze pagina?