Huis-aan-huisinzameling van restafval

Restafval wordt huis aan huis ingezameld. Op deze pagina vind je hoe. Restafval is het afval dat overblijft na zorgvuldig sorteren en niet gerecycleerd kan worden. 

Uitzonderingen

Afval dat apart wordt opgehaald of te groot is voor de restafvalzak, hoort niet huis bij het restafval.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?