Social media

Werknemerskaart

Met een werknemerskaart kan je voordelig parkeren in Aarschot.

Voor wie?

Voor zowel werknemers als werkgevers in Aarschot.

Procedure

Download het aanvraagformulier van de website van Indigo en bezorg het terug aan Indigo. De contactgegevens staan vermeld op het aanvraagformulier.

Kom op maandagavond tussen 16 en 19.30 uur naar een medewerker van Indigo in de raadzaal van het stadhuis. Je vindt de raadzaal aan je linkerzijde als je het stadhuis binnenkomt.

Prijs

Een werknemerskaart die 3 maanden geldig is, kost 60 euro. Een werknemerskaart die één jaar geldig is, kost 200 euro (dit komt neer op 1 euro per werkdag). 

Wat meebrengen

  • Attest van de werkgever
  • Inschrijvingsbewijs van de wagen
  • Identiteitskaart van de aanvrager
  • Het oude bewonersvignet

 

  • Indien de wagen op naam van een andere persoon staat: attest van de verzekering waarop staat dat de aanvrager medebestuurder is
  • Indien het gaat om een bedrijfsvoertuig: attest van de werkgever waarin staat dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is
  • Indien het gaat om en leasewagen (eigen bedrijf): kopie van het leasecontract en kopie uit het staatsblad met de statuten van het bedrijf
  • Indien het gaat om een leasewagen (werknemer): kopie van het leasecontract en attest van de werkgever dat de aanvrager de gebruikelijke bestuurder is
  • Indien het om een vervangwagen gaat: attest van een garage of automobielvereniging waarin vermeld staat dat de aanvrager met de wagen mag rijden

Bent u tevreden met de info op deze pagina?