Attest van woonst

Een bewijs van woonst (of attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het bewijs bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je op het adres woont.

Je kunt ook een bewijs van woonst aanvragen met de historiek van je vorige adressen.

Procedure

Je kunt het attest aanvragen:

 • aan het loket van de dienst Burgerzaken
 • online met je elektronische identiteitskaart (eID):
  • bij het e-loket van je gemeente
  • bij het Rijksregister ('Mijn Dossier').

Wie kan het attest aanvragen?

 • jijzelf
 • een derde persoon die in het bezit is van een aanvraag opgesteld door een advocaat, een vrederechter, een juridische dienst,...
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart van de aanvrager.

Prijs

Gratis.

Wat meebrengen

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • als je het attest voor iemand anders aanvraagt: een volmacht van de betrokkene en zijn of haar identiteitskaart

Bent u tevreden met de info op deze pagina?