Premie tussenkomst onkosten huisvuilophaling en luierzakken

Aarschottenaren die wegens omstandigheden meer huishoudelijk afval hebben dan een normaal gezin krijgen jaarlijks een tussenkomst in de onkosten voor huisvuilophaling. Peritoneaal dialysepatiënten en stomapatiënten krijgen een premie van 25 euro. De stad stelt 100 luierzakken ter beschikking aan gezinnen met één of meerdere kinderen jonger dan 3 jaar, aan onthaalouders, aan mini-crèches en aan patiënten die lijden aan incontinentie. Een gezin met één of meerdere kinderen jonger dan 3 jaar kan in plaats van de 100 luierzakken ook kiezen voor een premie van maximum 125 euro voor de aankoop of huur van herbruikbare luiers.

Voor wie?

  • Peritoneaal dialysepatiënten
  • Stomapatiënten
  • Patiënten die lijden aan incontinentie
  • Gezinnen met één of meerdere kinderen jonger dan 3 jaar
  • Onthaalhouders (zelfstandige onthaalouders en onthaalouders die voor de Dienst Opvanggezinnen Landelijke Kinderopvang werken en op grondgebied Aarschot gevestigd zijn)
  • Mini-crèches erkend door Kind en Gezin en gehuisvest op grondgebied Aarschot

Wie ?

Raadpleeg het reglement.

Procedure

Vul het online aanvraagformulier in. Peritoneaal dialysepatiënten, stomapatiënten en incontinentiepatiënten voegen bij het invullen van het aanvraagformulier een bewijs toe van de huisarts, dat de patiënt een peritoneaal dialysepatiënt, stomapatiënt of incontinentiepatiënt is.

Gezinnen met één of meerdere kinderen jonger dan 3 jaar, voegen bij het aanvraagformulier voor de premie voor herbruikbare luiers, aankoop- of huurbewijzen van het luiermateriaal (herbruikbare luiers) toe.

Peritoneaal dialysepatiënten, stomapatiënten en incontinentiepatiënten

Online aanvragen

Gezinnen met één of meerdere kinderen jonger dan 3 jaar

Voor de toekenning van 100 luierzakken:

Online aanvragen

Voor de premie voor herbruikbare luiers:

Online aanvragen

Onthaalouders en mini-crèches

Online aanvragen

Bent u tevreden met de info op deze pagina?