Plechtigheden

Elk jaar vinden er enkele plechtigheden plaats in onze stad. Deze worden telkens muzikaal begeleid door de Koninklijke Harmonie van Oud-strijders Aarschot.

Herdenking V-Day

8 mei

We starten met een vrijblijvende eucharistieviering in de O.L.V.-kerk en houden nadien een optocht naar de Grote Markt waar we een huldebetoon aan het oorlogsmonument brengen. We leggen bloemen neer en houden een minuut stilte. Aansluitend volgt er een bloemenhulde aan de Grenadier Guard in de Demervallei.

Viering Nationale Feestdag

21 juli

We houden een Te Deum in de O.L.V.-kerk. Vervolgens houden we een optocht naar de Grote Markt waar we hulde brengen en bloemen neerleggen aan het oorlogsmonument. Nadien houden we een optocht naar het Stadspark waar nog een muzikaal optreden volgt.

Herdenking van de Burgerlijke Oorlogsslachtoffers 1914-1918

Maandag na de eerste zondag van Aarschot Kermis in augustus

We starten met een vrijblijvende misviering in de Sint-Rochuskapel aan de Gijzelaarsstraat en brengen daar ook een huldebetoon aan het monument. Vervolgens brengen we ook een huldebetoon aan het monument in de Leenstraat en aan het monument van Kapitein Gilson.

Herdenking bevrijding Rillaar

Maandag van Rillaar Kermis in september

We starten met een vrijblijvende eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk in Rillaar. Vervolgens houden we een optocht naar de begraafplaats in Rillaar waar we hulde brengen aan het oorlogsmonument en bloemen neerleggen. Vervolgens brengen we ook hulde aan het graf van Jurgen Fraussen.

Allerheiligen

1 november

We komen samen aan het Monument van het 9de Linieregiment langs de Herseltsesteenweg waar we bloemen neerleggen. Vervolgens wandelen we naar de stedelijke begraafplaats in Ourodenberg waar we opnieuw bloemen neerleggen.

Herdenking Wapenstilstand

11 november

We starten met een vrijblijvende misviering in de O.L.V.-kerk. Nadien wandelen we naar de Grote Markt waar we een huldebetoon aan het oorlogsmonument brengen, bloemen neerleggen en 1 minuut stilte houden. Vervolgens wandelen we naar het monument van Pater Raskin waar we ook bloemen neerleggen.

Dag van de Dynastie

15 november

We houden een Te Deum in de O.L.V.-kerk.

De exacte tijdstippen en praktische info maken we telkens kort voor de plechtigheden bekend via een nieuwsitem op deze website.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?