Plaatsing vogelschrikkanon

Vogelschrikkanonnen of gelijkaardige toestellen worden in de landbouw en de fruitteelt gebruikt om vogels af te schrikken, ter bescherming van de gewassen. Om dergelijke toestellen te mogen gebruiken moet u eerst toelating aanvragen bij uw gemeente.

Het gebruik van luchtdrukkanonnen is gereguleerd in het politiereglement van Aarschot.

Wil u hiervan gebruikmaken als landbouwer? Dan dient u best een aanvraag in bij de gemeente. Wanneer u een toelating krijgt, mag u een luchtdrukkanon enkel opstellen op een afstand van meer dan 500 meter van een woongebied, op een afstand van meer dan 300 meter van een woning en/of op een afstand van meer dan 200 meter van een openbare weg. Het gebruik ervan is verboden tussen 21 uur en 8 uur.

Aan een toelating voor luchtdrukkanonnen zijn nog andere voorwaarden verbonden.

Een toelating wordt verleend voor maximaal 3 weken, uitsluitend in de periode van 15 april tot 15 juni.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?