PFAS Villa Wittockx, Herseltsesteenweg 70, 3200 Aarschot

Samenvatting van het verkennend bodemonderzoek

De richtwaarden voor PFOS en PFAS werden in het vaste deel van de bodem overschreden. Er werd geen overschrijding van de 80% van de bodemsaneringsnorm voor PFOA en PFOS waargenomen in het grondwater. Voor PFAS in het grondwater werd nog geen richtwaarde gedefinieerd, maar werd wel een concentratie vastgesteld van 510 ng/L. Daarmee wordt de concentratie-index met een factor 4,25 overschreden. De verontreiniging wordt als nieuw beschouwd, aangezien de brand in 2003 plaatsvond.
 
Download het rapport Verkennend Bodemonderzoek

Omwonenden van PFAS-locatie Herseltsesteenweg 70

Kaart getroffen zone (klik in de linkerkolom op 'PFAS zone 100' of 'PFAS zone 500'.)

Woon je binnen een zone van 100 meter rondom de site? Dan ontvang je een bewonersbrief. In die brief lichten we toe welke de specifieke no regret-maatregelen zijn. De no regret-maatregelen binnen de zone van 100 meter rondom de verontreinigde site zijn de volgende:
 
Gebruik van putwater

 • Gebruik je putwater (grondwater dat je zelf oppompt) niet als drinkwater. Ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik je putwater niet om je moestuin te bevochtigen of je zwembad(je) te vullen.
 • Putwater kan enkel gebruikt worden voor andere dingen zoals je auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten, en sierplanten water geven. Vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je daarvoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Voor kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven

 • Eet geen zelf-geteelde groenten, zelf-geteeld fruit, of eieren van eigen kippen.
 • Eet geen zelf-geteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.

Algemene bevolking

 • Eet je zelf-geteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was je fruit en groenten goed met water voor je ze eet.
 • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.
 • Gebruik je compost niet als meststof voor je tuin.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.

Goede hygiëne toepassen

 • Was je handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
 • Maak je huis binnen schoon met water.
 • Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: Maak verharde delen buiten, zoals je oprit en terras, schoon met water. 

Woon je binnen de 500-meterzone? Dan vermijd je best het gebruik van putwater. De bewoners met een geregistreerde putboring krijgen van de Vlaamse Overheid nog een individueel schrijven toegestuurd. Op de kaart kan je ook nakijken of jouw woning zich binnen de 500-meter-zone bevindt. De no regret-maatregelen binnen de zone van 100 meter tot 500 meter rondom de verontreinigde site zijn de volgende:

 • Gebruik je putwater niet als drinkwater. Ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik je putwater niet om je moestuin te bevochtigen of je zwembad(je) te vullen.
 • Putwater kan enkel gebruikt worden voor andere dingen zoals je auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten, en sierplanten water geven. Vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je daarvoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Algemene aanbevelingen

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar waterleidingnet. 

Deze no regret-maatregelen gelden in afwachting van meer gegevens over de reële PFAS- grondwaterverontreiniging na verder onderzoek en metingen waarvoor in Vlaanderen de OVAM de nodige opdrachten zal geven.
 

Vragen?

Meer informatie over PFOS en PFAS, en de risico's voor mens en milieu kan je terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.
 
Veelgestelde vragen

Bent u tevreden met de info op deze pagina?