PFAS Veelsebaan 76+, 3201 Langdorp

Samenvatting van het verkennend bodemonderzoek

De OVAM ontving op 13 juni 2022 het verkennend bodemonderzoek voor PFAS-verontreiniging voor de grond aan de Veelsebaan 76+ in Langdorp. Dit bodemonderzoek werd op 10 juni 2022 opgesteld door Bodemkundige Dienst van België VZW, met als titel 'Verkennend Bodemonderzoek PFAS 98150: Heylen, Veelsebaan 76+, 3201 Aarschot’.

Er is volgens de bodemsaneringsdeskundige geen beschrijvend bodemonderzoek nodig.

Omwonenden van PFAS-locatie Veelsebaan 76+

Er werd geen bodemverontreiniging met PFAS teruggevonden: Er is geen aanwijzing op een ernstige verontreiniging met PFAS in de bodem en het grondwater. Er is dus geen risico op herhaaldelijke blootstelling voor omwonenden.

Op basis van dit onderzoek besliste het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) dat het niet nodig is om maatregelen te nemen op deze locatie en in een gebied rond die locatie.

Er worden geen verdere bodem- of grondwateronderzoeken gepland in de nabije omgeving van deze locatie. Er dienen geen verdere maatregelen tot sanering plaats te vinden.

Vragen?

Meer informatie over PFOS en PFAS, en de risico's voor mens en milieu kan je terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.

Veelgestelde vragen

Bent u tevreden met de info op deze pagina?