PFAS Occasioneel oefenterrein, Gaston Geenslaan 16, 3200 Aarschot

Samenvatting van het verkennend bodemonderzoek

De verhoogde concentraties kunnen in verband gebracht worden met het gebruik van blusschuim naar aanleiding van blusoefeningen. De verontreiniging wordt als gemengd overwegend nieuw (55%) van aard beschouwd. Er zijn duidelijke aanwijzingen van een ernstige bodemverontreiniging in het grondwater. 

De OVAM ontving op 2 mei 2022 het verkennend bodemonderzoek voor PFAS-verontreiniging voor de grond aan de Boudewijlaan 4 in Aarschot. Dit bodemonderzoek werd op 2 mei 2022 opgesteld door Tractebel Engineering nv, met als titel 'Verkennend bodemonderzoek PFAS, Aarschot - Brandweerkazerne, Boudewijlaan 4, Aarschot - Dossier: 96917.

Omdat de OVAM voor deze gronden over relevante bodeminformatie beschikt, zijn deze gronden opgenomen in het grondeninformatieregister.

Download het rapport Verkennend Bodemonderzoek

Omwonenden van PFAS-locatie Gaston Geenslaan 16

Kaart getroffen zone (klik in de linkerkolom op 'PFAS zone 100' of 'PFAS zone 500'.)

De no regret-maatregelen binnen de 500 meter rondom de verontreinigde site zijn de volgende:

  • Gebruik je putwater (grondwater dat je zelf oppompt) niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
  • Gebruik je putwater niet om je moestuin te bevochtigen of je zwembad(je) te vullen.
  • Putwater kan enkel gebruikt worden voor andere dingen zoals je auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten, en sierplanten water geven. Maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Algemene aanbevelingen

  • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
  • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar waterleidingnet.

Deze no regret-maatregelen gelden in afwachting van meer gegevens over de reële PFAS- grondwaterverontreiniging na verder onderzoek en metingen waarvoor in Vlaanderen de OVAM de nodige opdrachten zal geven.

Vragen? 

Meer informatie over PFOS en PFAS, en de risico's voor mens en milieu kan je terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.

Veelgestelde vragen

Bent u tevreden met de info op deze pagina?