PFAS Nieuwlandlaan 26i, 3200 Aarschot

Samenvatting van het verkennend bodemonderzoek

De OVAM ontving op 13 juni 2022 het verkennend bodemonderzoek dat is opgemaakt voor de grond gelegen aan de Nieuwlandlaan 26i te Aarschot. Dit bodemonderzoek werd op 10 juni 2022 opgesteld door Bodemkundige Dienst van België VZW, m.n. het verkennend Bodemonderzoek PFAS 96936, Nieuwlandlaan 26i, 3200 Aarschot.

Omwonenden van PFAS-locatie Nieuwlandlaan 26i

Kaart getroffen zone (klik in de linkerkolom op 'PFAS zone 500'.)

Woon je binnen de 500-meterzone? Dan vermijd je best het gebruik van putwater. De bewoners met een geregistreerde putboring krijgen van de Vlaamse Overheid nog een individueel schrijven toegestuurd. Op de kaart kan je ook nakijken of jouw woning zich binnen de 500-meter-zone bevindt. De no regret-maatregelen binnen de zone van 100 meter tot 500 meter rondom de verontreinigde site zijn de volgende:

  • Gebruik je putwater niet als drinkwater. Ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
  • Gebruik je putwater niet om je moestuin te bevochtigen of je zwembad(je) te vullen.
  • Putwater kan enkel gebruikt worden voor andere dingen zoals je auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten, en sierplanten water geven. Vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je daarvoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Algemene aanbevelingen

  • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
  • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar waterleidingnet. 

Deze no regret-maatregelen gelden in afwachting van meer gegevens over de reële PFAS- grondwaterverontreiniging na verder onderzoek en metingen waarvoor in Vlaanderen de OVAM de nodige opdrachten zal geven.

Vragen?

Meer informatie over PFOS en PFAS, en de risico's voor mens en milieu kan je terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.
 
Veelgestelde vragen

Bent u tevreden met de info op deze pagina?