PFAS Herseltsesteenweg 178, 3200 Aarschot

Samenvatting van het verkennend bodemonderzoek

De richtwaarden voor PFOS en PFAS werden in het vaste deel van de bodem overschreden. Het oriënterend bodemonderzoek dat werd uitgevoerd op het perceel “Herseltsesteenweg 178” te Aarschot is geruststellend waardoor no regret-maatregelen voor bodemgebruik niet nodig zijn. Er zijn echter wel gebruiksbeperkingen binnen de 100-meter zone voor putwater.

Omwonenden van PFAS-locatie Herseltsesteenweg 178

Woon je binnen een zone van 100 meter rondom de site? De no regret-maatregelen binnen de zone van 100 meter rondom de verontreinigde site zijn de volgende:

Gebruik van putwater

 • Gebruik je putwater (grondwater dat je zelf oppompt) niet als drinkwater. Ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik je putwater niet om je moestuin te bevochtigen of je zwembad(je) te vullen.
 • Putwater kan enkel gebruikt worden voor andere dingen zoals je auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten, en sierplanten water geven. Vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je daarvoor best regenwater i.p.v. grondwater.


Voor kinderen tot 12 jaar, immuun verzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven

 • Eet geen zelf-geteelde groenten, zelf-geteeld fruit, of eieren van eigen kippen.
 • Eet geen zelf-geteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.

Algemene bevolking

 • Eet je zelf-geteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was je fruit en groenten goed met water voor je ze eet.
 • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.
 • Gebruik je compost niet als meststof voor je tuin.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.

Goede hygiëne toepassen

 • Was je handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
 • Maak je huis binnen schoon met water.
 • Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: Maak verharde delen buiten, zoals je oprit en terras, schoon met water. 

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

Deze no regret-maatregelen gelden in afwachting van meer gegevens over de reële PFAS- grondwaterverontreiniging na verder onderzoek en metingen waarvoor in Vlaanderen de OVAM de nodige opdrachten zal geven.

Tijdens verder onderzoek zal een contour van de verontreiniging bepaald worden, ook buiten het terrein. Voor het bronperceel en eventuele verspreidingspercelen zal in het beschrijvend bodemonderzoek een locatie specifieke risico-evaluatie opgesteld worden.

Vragen?

Meer informatie over PFOS en PFAS, en de risico's voor mens en milieu kan je terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.

Veelgestelde vragen

Bent u tevreden met de info op deze pagina?