PFAS Boudewijnlaan 4, 3200 Aarschot

Samenvatting van het verkennend bodemonderzoek

De verhoogde concentraties kunnen in verband gebracht worden met het gebruik van blusschuim naar aanleiding van blusoefeningen. De verontreiniging wordt als gemengd overwegend nieuw (55%) van aard beschouwd.

De OVAM ontving op 2 mei 2022 het verkennend bodemonderzoek voor PFAS-verontreiniging voor de grond aan de Boudewijnlaan 4 in Aarschot. Dit bodemonderzoek werd op 2 mei 2022 opgesteld door Tractebel Engineering nv, met als titel 'Verkennend bodemonderzoek PFAS, Aarschot - Brandweerkazerne, Boudewijnlaan 4, Aarschot - Dossier: 96917.

Omdat de OVAM voor deze gronden over relevante bodeminformatie beschikt, zijn deze gronden opgenomen in het grondeninformatieregister.

Omwonenden van PFAS-locatie Boudewijnlaan 4, 3200 Aarschot

Woon je binnen een zone van 100 meter rondom de site? Dan adviseren we enkele no regret-maatregelen. De no regret-maatregelen binnen de zone van 100 meter rondom de verontreinigde site zijn de volgende:
 

Voor kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven

 • Eet geen zelf-geteelde groenten, zelf-geteeld fruit, of eieren van eigen kippen.
 • Eet geen zelf-geteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.

Algemene bevolking

 • Eet je zelf-geteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was je fruit en groenten goed met water voor je ze eet.
 • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.
 • Gebruik je compost niet als meststof voor je tuin.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.

Goede hygiëne toepassen

 • Was je handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
 • Maak je huis binnen schoon met water.
 • Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: Maak verharde delen buiten, zoals je oprit en terras, schoon met water. 

Op de site en in een zone van 500 meter rond de site, met als middelpunt peilbuis PB07:

 • Gebruik je putwater (grondwater dat je zelf oppompt) niet als drinkwater. Ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik je putwater niet om je moestuin te bevochtigen of je zwembad(je) te vullen.
 • Putwater kan enkel gebruikt worden voor andere dingen zoals je auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten, en sierplanten water geven. Vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je daarvoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Algemene aanbevelingen

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar waterleidingnet.

Deze no regret-maatregelen gelden in afwachting van meer gegevens over de reële PFAS- grondwaterverontreiniging na verder onderzoek en metingen waarvoor in Vlaanderen de OVAM de nodige opdrachten zal geven.

Vragen? 

Meer informatie over PFOS en PFAS, en de risico's voor mens en milieu kan je terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.

Veelgestelde vragen

Bent u tevreden met de info op deze pagina?