PFAS en PFOS

Wat zijn PFAS en PFOS?

PFAS is de verzamelnaam voor meer dan 6000 chemische stoffen. Een aantal bekende stoffen zijn de fluorverbindingen en alkylgroepen. Ze komen niet van nature voor in het milieu. Sinds 2006 is het gebruik ervan door de Europese Unie aan banden gelegd.

Op de volgende webpagina https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling geeft de Vlaamse Regering een overzicht rond de ruime problematiek rond de vervuiling met persistente chemicaliën, de stand van de onderzoeken naar chemicaliën in de bodem, het grond- en oppervlaktewater, de lucht, voeding en het lichaam van mens en dier.

Veelgestelde vragen

PFAS in Aarschot

Ook in Aarschot werden een aantal locaties verder onder de loep genomen. Dit naar aanleiding van het gebruik van fluorhoudend blusschuim of brand.

Voor een aantal locaties werden reeds de onderzoeken, of een deel ervan, afgerond: De potentieel verontreinigde plaatsen werden door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij onderzocht.

Via de onderstaande links kan je meer informatie vinden over enkele Aarschotse PFAS-locaties. Voor sommige locaties is het aangewezen dat de bewoners rondom no regret maatregelen hanteren.