Social media

Parking station betalend vanaf eind februari

Omdat de parkings bij het station al geruime tijd kampen met een enorme parkeerdruk heeft de NMBS, eigenaar van de parking, beslist de parking betalend te maken.

Parkings bij station Aarschot worden betalend vanaf eind februari

Meer comfort en veiligheid voor treinreizigers

De gratis parkings bij het station Aarschot kampen al geruime tijd met een enorme parkeerdruk en auto’s parkeren zich hierdoor op plaatsen waar dit niet toegestaan is. Om opnieuw ruimte te creëren voor de treinreizigers en een gegarandeerde parkeerplaats te kunnen aanbieden, zal NMBS de stationsparkings aan de Nieuwland- en Boudewijnlaan vanaf eind februari afsluiten met slagbomen en betalend maken. NMBS-klanten krijgen een voorkeurtarief voor zowel de abonnementen (1,65€/dag) als bij occasioneel gebruik (7€/dag).

De parkings bij het station Aarschot worden uitgerust met slagbomen en een badge- en ticketsysteem. Zo krijgen parkingabonnees een garantie op een parkeerplaats bij het station, terwijl occasionele reizigers een ticket kunnen nemen in functie van beschikbaarheid. De parkings worden bewaakt door camera’s waarvan de beelden 24/24u worden gevolgd in het Security Operations Center van NMBS.

De parking aan de Nieuwlandlaan telt 1.200 parkeerplaatsen en is sinds 2017 volledig vernieuwd. De in- en uitgangen van deze parking liggen voor het rondpunt met het uurwerk. De parking aan de Boudewijnlaan wordt heringericht zodat deze 385 parkeerplaatsen zal tellen. De in- en uitgangen van deze parking bevinden zich naast de supermarkt. Ook aan het Statieplein komt er een toegang tot deze parking.

De parkings zullen 24u/24u en 7/7 dagen toegankelijk zijn met een parkeerticket of -badge. Deze badge of MoBIB-kaart waarop het abonnement wordt geladen, kan worden gekocht tegen de eenheidsprijs van 5 euro aan de loketten van het station. Ook de parkeerabonnementen kunnen aan alle stationsloketten worden gekocht of aan de biljettenautomaten van NMBS. Het parkeerticket kan aan de betaalautomaten op de parkings worden betaald. Om veiligheidsredenen kan dit niet met cash geld, maar enkel met bank- of kredietkaart.

NMBS hecht veel belang aan de mobiliteit van haar klanten en investeert volop in de uitbreiding en vernieuwing van haar stationsparkings voor auto's en fietsen. Wanneer stations goede parkeervoorzieningen hebben, zullen reizigers ook sneller de stap zetten naar het openbaar vervoer.

Parkeertarieven op de stationsparkings in Aarschot

 

Meer info: www.nmbs.be en info@b-parking.be