Social media

Parkeerkaart voor personen met een beperking

Personen die beschikken over een parkeerkaart voor personen met een beperking kunnen onbeperkt gratis parkeren in Aarschot. Dat geldt niet alleen op de voorbehouden plaatsen, maar ook in de blauwe zone en de betalende zone.

De parkeerkaart voor personen met een beperking is strikt persoonlijk. Ze mag enkel gebruikt worden indien de houder van de kaart het voertuig bestuurt of passagier is. Leg ze goed zichtbaar en leesbaar achter de voorruit met de zijde waarop het symbool van de rolstoel naar boven staat gericht.

Procedure

De aanvraagprocedure voor een parkeerkaart voor personen met een beperking verloopt volledig online. Als je al een dossier hebt, dan log je met je elektronische identiteitskaart in op www.vlaamsesocialebescherming.be/ethab. Als je nog geen dossier hebt, dan log je in op www.handicap.belgium.be.

Je kan je aanvraag ook rechtstreeks bij de FOD Sociale Zekerheid, via je mutualiteit of via je zorgkas indienen.

Indien nodig kan een sociaal assistent van het OCMW je bijstaan bij het invullen van je aanvraag. De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid organiseert namelijk elke eerste maandag van de maand een zitdag in Aarschot om een tegemoetkoming en parkeerkaart voor personen met een beperking aan te vragen. Van 9 tot 11.30 uur kan je hiervoor terecht bij het Zorgloket van het OCMW (Begijnhof 21 - 3200 Aarschot).

Wat meebrengen

Voor je afspraak met het Zorgloket neem je de volgende documenten en gegevens mee:

  • Identiteitskaart
  • Bankrekeningnummer
  • Naam van de behandelende arts

 

Bent u tevreden met de info op deze pagina?