Overdracht vaste standplaats op de wekelijkse markt

Wanneer de houder van een standplaats overlijdt of wanneer hij zijn activiteit van ambulante handel stopzet, kan hij zijn standplaats overlaten.

Wie ?

  • De overnemer mag na de overname niet meer dan twee standplaatsen hebben.
  • Het verkochte artikel blijft ongewijzigd (tenzij je hiervoor de toestemming krijgt van het college van burgemeester en schepenen).

Procedure

Richt een schrijven aan de dienst Lokale Economie t.a.v. de marktleiding met de gegevens van de overnemer en het bewijs van stopzetting van de ambulante activiteit van de overdrager.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?