Over trage wegen

Trage wegen zijn kleine paden, zoals voet- en buurtwegen, holle wegen, jaagpaden en dergelijke. Vaak bestaan zij al sinds de middeleeuwen of de Romeinse tijd.

Je vindt de trage wegen overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen.

De laatste jaren heeft de stad Aarschot veel werk gemaakt van het herstel en onderhoud van deze wegen. Intussen kunnen inwoners en bezoekers al heel wat mooie paden bewandelen en verborgen parels ontdekken in onze stad en de deelgemeenten.

Moeten er dringend onderhoudswerken uitgevoerd worden aan een bepaalde trage weg? Of is er een ander probleem? Laat het weten aan de dienst Mobiliteit. 

Voor wie?

De trage wegen zijn er voor de trage weggebruikers: wandelaars, fietsers, ruiters. Het gemotoriseerd verkeer is uit den boze. Deze autovrije verbindingen zijn dus heel interessant voor voetgangers en fietsers om zich veilig doorheen Aarschot en de deelgemeenten te verplaatsen.

Heel wat trage wegen lopen ook door landbouwgebied. De akkers en de dieren zijn de broodwinning van de landbouwers. Wandel of fiets je op een trage weg? Heb dan respect voor de fauna en flora.

Met de hond op pad?

In bossen, natuurgebieden en op trage wegen moeten honden altijd aan de leiband. Dat is misschien niet zo prettig, maar wel noodzakelijk om de rust in de natuur te bewaren. Gelukkig hebben we ook hondenlosloopzones, waar honden naar hartenlust vrij kunnen lopen en ravotten zonder leiband. In sommige omstandigheden zijn honden, zelfs aan de leiband, niet toegelaten. Dat is onder andere het geval in zones waar dieren grazen. Klik hier voor meer info.

Hondenpoep kan besmet zijn met de parasiet Neospora Caninum. Honden hebben die besmetting eerder opgelopen in een weiland of door het eten van rauw vlees. In de hond plant de parasiet zich voort door eitjes te produceren. Deze eitjes komen met de ontlasting weer naar buiten. Wanneer de hond poept in een weiland waarvan het gras gebruikt wordt als voer voor de koeien kunnen de eitjes de koe besmetten. 

Deze besmetting heeft bij het vee vaak grote gevolgen zoals:

  • doodgeboren of verminkte kalveren;
  • vruchtbaarheidsproblemen;
  • verminderde melkgift.

Honden die loslopen in de buurt van koeien zoals in een weiland of op een veehouderij kunnen vervolgens weer eenvoudig besmet worden met de parasiet door bijvoorbeeld contact met vruchtwater, nageboorte of verworpen vruchten van de koeien. Dus: voorkom dat honden en koeien besmet worden. Laat je hond daarom niet los lopen in weilanden. En wanneer hij daar wel zijn behoefte doet, ruim dit dan op.

Meer info

Atlas der Buurtwegen

In de stad Aarschot bestaan diverse buurtwegen die werden opgetekend in een Atlas der Buurtwegen. Klik hier om de Atlas der Buurtwegen te raadplegen of surf naar www.geopunt.be.

Elke aanpassing (wijziging, verplaatsing of opheffing) aan een weg die opgenomen is in de Atlas der Buurtwegen, moet gebeuren volgens een vastgelegde procedure. Deze procedure is terug te vinden in het decreet gemeentewegen.

Zo wordt elke aanpassing onderworpen aan een openbaar onderzoek. De lopende openbare onderzoeken kan je hier terugvinden.

Decreet gemeentewegen

Het lokale bestuur is verantwoordelijk voor zijn gemeentewegen en is dus ook verantwoordelijk voor het openen en open houden (onderhoud) van deze wegen. De gemeenteraad heeft de exclusieve bevoegdheid om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.

Sinds 1 september 2019 is het decreet gemeentewegen van toepassing. Dit decreet vervangt o.a. de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het rooilijnendecreet van 2009. Het decreet bepaalt één juridisch statuut voor alle wegen in beheer van de gemeente, ongeacht de eigenaar van de grond. Dit moet de procedures en handhaving vereenvoudigen. Klik hier om het decreet te raadplegen. 

Voorgaande beslissingen

Alle bestaande administratieve beslissingen en plannen (BPA, RUP, verkaveling, rooilijnplan, Atlas der Buurtwegen enzovoort) en gerechtelijke uitspraken over gemeentewegen blijven onverminderd van toepassing. Dat betekent dus ook dat ‘verdwenen’ buurtwegen (die alleen nog ‘in rechte’ bestaan) juridisch blijven bestaan, tot ze door een expliciete beslissing van de overheid worden gewijzigd of opgeheven.

Bent u tevreden met de info op deze pagina?