Groot onderhoud Oude Mechelsebaan

Gepubliceerd op maandag 4 september 2023
Op 9 januari 2023 ging Hegrola NV in opdracht van de stad Aarschot van start met een groot onderhoud van de Oude Mechelsebaan, tussen de Herseltsesteenweg en de Gijmelsesteenweg. Dat onderhoud diende om de verkeersveiligheid en het rijcomfort te verbeteren. Intussen is de Oude Mechelsebaan klaar.

De werken omvatten onder meer de volledige heraanleg van de wegenis, het plaatselijke herstel van de riolering, de herinrichting van de voetpaden en bermen, en het aanbrengen van fietssuggestiestroken.

 

Update 4 september

Op enkele details na is de Oude Mechelsebaan klaar. De fietssuggestiestroken werden volledig voltooid.

 

Update 1 augustus

Vanaf volgende week start de aannemer met de uitvoering van de fietssuggestiestroken, onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. Aansluitend volgen de laatste afwerkingen.

 

Update 26 juni

Je kan alle onderstaande info ook raadplegen in de bewonersbrief.

Nieuwe rijweg bijna klaar
Om de nieuwe rijweg af te werken, leggen we op 5, 6 en 7 juli 2023 de toplaag asfalt.

• Woensdag 5 juli - proper vegen onderlaag asfalt en plaatsing van de voegbanden
• Donderdag 6 juli - plaatsing kleeflaag en toplaag asfalt hoofdweg en start
plaatsing asfalt aansluiting zijstraten (+- 7 tot 17 uur)
• Vrijdag 7 juli - verdere plaatsing asfalt aansluiting zijstraten


De aannemer brengt een kleeflaag aan op de onderlaag asfalt. Daarop wordt de toplaag
asfalt geplaatst. De kleeflaag zorgt voor een goede hechting tussen onder- en toplaag
asfalt. Wanneer het nieuwe asfalt gelegd is, moet het enkele uren afkoelen.
Het aanbrengen van de nodige wegmarkeringen en fietssuggestiestroken volgt
vermoedelijk in augustus.


Opgelet: Deze planning geldt onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden en de
planning van onderaannemer(s).

Werfzone onderbroken tijdens de werken

Tijdens de plaatsing van de kleeflaag en toplaag asfalt zijn de werfzone van de Oude
Mechelsebaan en alle (doodlopende) zijstraten niet toegankelijk met de wagen en is er
geen doorgaand verkeer mogelijk.


Ook parkeren op de rijweg van de werfzone is tijdens de plaatsing van het asfalt niet
mogelijk. Woon je binnen de werfzone, dan houd je er dus best rekening mee dat je
woning niet bereikbaar zal zijn met de wagen! Om niet onbedoeld ingesloten te raken,
plaats je je wagen best vòòr 7 uur ‘s ochtends buiten de werfzone.


Pas na de plaatsing van het asfalt en zodra het asfalt voldoende is afgekoeld mag er over
het nieuwe asfalt worden gereden, en op de rijweg geparkeerd worden.


Het nieuwe asfalt heeft minimum 4 uur afkoeltijd nodig. Vanzelfsprekend zal de
afkoelingstijd van het asfalt bij zeer warme weersomstandigheden iets langer zijn.
Dat betekent dat naargelang de voortgang van de werken en de weersomstandigheden
het grootste gedeelte van de Oude Mechelsebaan vanaf ‘s avonds (na 21 uur) opnieuw
toegankelijk is.


Onze excuses voor het ongemak en alvast bedankt dat wij mogen rekenen op je begrip.
Voor de tijdelijke parkeerproblematiek hopen wij te mogen rekenen op het begrip en de
hoffelijkheid van de plaatselijke bewoners voor elkaar.

 

Update 18 april

Op vrijdagnamiddag 21 en zaterdag 22 april voeren we in de Oude Mechelsebaan de steenslagfundering aan. De steenslag wordt open gevoerd, maar nog niet helemaal genivelleerd en verdicht waardoor de steentjes nog losliggen. Vanaf maandag 24 april wordt de fundering dan afgewerkt en op donderdag 27 en vrijdag 28 april plannen we de aanleg van de onderlaag asfalt.

Voor het aanvoeren van de steenslag moet de rijbaan volledig vrij blijven. Er mogen vanaf vrijdagmiddag tot zaterdagavond dus geen voertuigen geparkeerd worden. Tijdens de werken zijn de woningen ook moeilijk bereikbaar met de wagen. Wie buiten de werkuren zijn of haar woning met de wagen wil bereiken, rijdt best stapvoets om schade van opspringende steentjes te vermijden.

Door de aanvoer van de steenslagfundering op een zaterdag in te plannen, kunnen we de uitvoeringstermijn inkorten en de hinder beperken. In het weekend liggen de werken aan de Herseltsesteenweg namelijk even stil. Dat biedt ons de mogelijkheid om voor de aanvoer van de steenslagfundering grotere opleggers in te zetten, die dan langs de Herseltsesteenweg kunnen wegrijden.

! Opgelet
Vzw Jehovah’s Getuigen Aarschot heeft toestemming verleend om de parking van de Koninkrijkszaal (Gijmelstraat 149) tijdens de werken open te stellen voor de bewoners uit de onmiddellijke buurt. We wijzen er wel op dat de parking vrij moet blijven tijdens de wekelijkse lezingen en vergaderingen van vzw Jehovah’s Getuigen Aarschot:

 • op vrijdagavond van 18 uur tot 22 uur;
 • op zondagvoormiddag van 9 uur tot 13 uur.

Op die momenten wordt er niet gewerkt en kan je je wagen indien nodig wel even in de werfzone van de Oude Mechelsebaan parkeren.

 

Update 31 maart

Bereikbaarheid Eindstraat

De stad Aarschot heeft samen met de aannemer een plan van aanpak uitgewerkt om de moeilijke bereikbaarheid van de Eindstraat met 2 tot 3 dagen te beperken:

 • Aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werd gevraagd om rijplaten te voorzien ter hoogte van de aansluiting van de Eindstraat met de Herseltsesteenweg.
 • Plan van aanpak uitvoering glijbeton ter hoogte van de aansluiting van de Eindstraat met de Oude Mechelsebaan:
  • Eerst voeren we de bochten van de aansluiting uit. Dit wil zeggen dat de Eindstraat bereikbaar blijft via de Oude Mechelsebaan.
  • Vervolgens voeren we de rechte kantstrook uit. Dit houdt in dat de Eindstraat niet bereikbaar is via de Oude Mechelsebaan.
  • Op wandelafstand biedt de Jehova-parking in de Gijmelstraat een tijdelijk parkeeralternatief.
  • Na ongeveer 1 dag uitharden voorzien we steenslag en rijplaten over de rechte kantstrook, waardoor de Eindstraat opnieuw bereikbaar zal zijn.
  • De hulpdiensten zijn op de hoogte. Mocht er zich een noodgeval voordoen, is de beschadiging van het glijbeton om ter plaatse te geraken ondergeschikt aan het noodgeval.
 • Tijdens de uitvoering van de wegfundering en de asfaltonderlaag blijft de hinder beperkt tot de werkuren.

 

Update 27 maart

 • Op dinsdag 4 april worden de greppel en het fietspad ter hoogte van de aansluiting van de Oude Mechelsebaan met de Gijmelsesteenweg opgebroken.
 • Op woensdag 5 april wordt aansluitend een nieuw betonnen fietspad met greppel aangelegd. Het betonnen fietspad met greppel wordt met een snelverhardend wegenisbeton aangelegd, waardoor er na 3 dagen uitharding opnieuw doorgang mogelijk is.
 • Op maandag 17 april worden de geleidingskoorden voor de uitvoering van de kantstroken geplaatst.
 • Van dinsdag 18 tot vrijdag 21 april worden de kantstroken in glijbeton uitgevoerd. De kantstroken worden in één beweging aangelegd en het verse beton moet vervolgens een 5-tal dagen uitharden voordat de aannemer kan verder werken.
 • Vanaf maandag 24 tot woensdag 26 april wordt de fundering van de nieuwe rijweg aangelegd.
 • Op donderdag 27 en vrijdag 28 april wordt de onderlaag asfalt geplaatst.
 • Aansluitend volgt onder meer de verdere afwerking van de voetpaden, opritten en bermen.
 • De plaatsing van de toplaag asfalt en het aanbrengen van de fietssuggestiestroken en wegmarkeringen volgen later.

Opgelet: Deze planning geldt onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden en de planning van onderaannemer(s).

GROTE HINDER NA HET PAASVERLOF

 • Vanaf dinsdag 4 april tot vrijdag 7 april is er geen doorgang mogelijk via de aansluiting van de Oude Mechelsebaan met de Gijmelsesteenweg.
 • Vanaf maandag 17 april - tijdens de uitvoering van de kantstroken in glijbeton én tijdens het uitharden ervan - zijn opritten tot de woningen in de werfzone tijdelijk niet meer toegankelijk, ook niet na de werkuren. D.w.z. je kan met de wagen niet meer de oprit op- of afrijden. Je plaatst je wagen dus best vòòr maandag 17 april, 7 uur ’s ochtends buiten de werfzone. Zo raak je niet onbedoeld ingesloten.
 • Vanaf maandag 17 april tot vrijdag 28 april is de werfzone bovendien niet meer toegankelijk met de wagen tijdens de werkuren (7 – 16.30 uur, tot vrijdag). Ook parkeren op de rijweg van de werfzone is tijdens de werkuren niet mogelijk.
 • Buiten de werkuren (na 16.30 uur) is de werfzone wel toegankelijk. Je kan tot aan jouw woning rijden en kan eventueel ook in de werfzone op de rijweg (zoveel mogelijk langs één zijde) parkeren wanneer je inrit nog niet toegankelijk is.
 • Alle zijstraten blijven na uitvoering van de kantstroken in glijbeton buiten de werkuren via de werfzone toegankelijk, met uitzondering van de Eindstraat.
 • Woningen worden te voet en met de fiets (eventueel met fiets aan de hand) zo toegankelijk mogelijk gehouden. Let op: stap of rijd niet op het verse glijbeton!
 • Tijdens de werkzaamheden zal de huisvuilophaling doorgaan zoals gepland. De aannemer zal in de uitvoeringsplanning rekening houden met de passage van de vuilniswagen. De afvalophaling binnen de werfzone en zijstraten van de Oude Mechelsebaan vindt telkens plaats op dinsdag (www.aarschot.be/afvalkalender - sector B).
 • Jehovah’s Getuigen Aarschot hebben toestemming verleend om gedurende de werken de parking van de Koninkrijkszaal (Gijmelstraat 149) open te stellen voor de bewoners uit de onmiddellijke buurt.
 • Voor de tijdelijke parkeerproblematiek hopen wij te mogen rekenen op het begrip en de hoffelijkheid van de plaatselijke bewoners voor elkaar.

 

Update 16 maart

 • De aanleg van de kantstroken in glijbeton, het aanleggen van de fundering en de plaatsing van de onderlaag asfalt plannen we na de paasvakantie. Op die manier kunnen we de uitvoering van deze werken mooi op elkaar laten aansluiten en kunnen we de duur van de hinder zo kort mogelijk houden. We bedelen tijdig nog een bewonersbrief met de concrete data.
 • In tussentijd voeren we nog plaatselijke herstellingen uit aan de riolering en werken we nog aan de nutsleidingen.
 • De zijstraten van de Oude Mechelsebaan moeten gedurende de werken opmerkelijk meer doorgaand verkeer slikken. In functie van de verkeersveiligheid willen we oproepen om met een gematigde snelheid door de zijstraten te rijden. De politie zal er regelmatig snelheidscontroles houden.

 

Update 9 maart

De eerder meegedeelde planning valt door de weersomstandigheden helaas letterlijk in het water. De slechte weersomstandigheden zorgden voor wijzigingen in de planning van de gespecialiseerde onderaannemers. Hierdoor schuiven de geplande werken in de Oude Mechelsebaan op.

 • In de week van 13 maart zal plaatselijk de riolering hersteld worden, volgen er aanpassingen aan de nutsleidingen en worden voorbereidende werken uitgevoerd. Er wordt nog niet gestart met de grote werkzaamheden.
 • De uitvoering van de kantstroken in glijbeton zal ten vroegste starten op maandag 27/03. Het aanleggen van de fundering en de plaatsing van de onderlaag asfalt volgen de week nadien. We stemmen de uitvoeringen van glijbeton - fundering - asfalt op elkaar af, om de duur van de hinder en het ongemak zo kort mogelijk te houden.
 • Zodra de nieuwe data concreet vastliggen, volgt er hier een nieuwe update.

 

Update 7 maart

Vanaf 14 maart brengen de werkzaamheden in de Oude Mechelsebaan grotere hinder met zich mee. De aannemer start dan met de uitvoering van kantstroken in glijbeton. De kantstroken worden in één beweging aangelegd. Vervolgens moet het verse beton een 5-tal dagen uitharden voordat de aannemer verder kan werken.

Vanaf maandag 20 tot vermoedelijk donderdag 23 maart wordt de fundering van de nieuwe rijweg aangelegd. Op vrijdag 24 maart wordt de onderlaag asfalt geplaatst.

Aansluitend volgt onder meer de verdere afwerking van de voetpaden, opritten en bermen. De plaatsing van de toplaag asfalt en het aanbrengen van de fietssuggestiestroken en wegmarkeringen volgen later.

Meer info over de hinder lees je in de bewonersbrief.

 

Update 28 februari

Wat is er momenteel in uitvoering?

 • Plaatselijk herstel van de riolering.
 • Wachtaansluitingen voor de riolering voorzien.
 • Huisaansluitingen aanpassen.
 • Nutsvoorzieningen aanpassen.
 • Bermen voorbereiden.

Vanaf maandag 13 maart wordt het glijbeton aangelegd. Dit betekent dat:

 • er tijdens de werkuren (7 tot 16.30 uur) geen voertuigen op de rijbaan kunnen blijven staan. Buiten de werkuren kunnen voertuigen wel tot aan de woning rijden en op de rijweg parkeren.
 • het beton minstens 5 dagen moet uitharden vooraleer er verder gewerkt kan worden.
 • het ongeveer 10 dagen kan duren vooraleer alle opritten terug toegankelijk zijn.

Van maandag 20 tot donderdag 23 maart starten de werken aan de onderfundering en de fundering. Dit betekent dat er tijdens de werkuren (7 tot 16.30 uur) geen voertuigen op de rijbaan kunnen blijven staan. Buiten de werkuren kunnen voertuigen wel tot aan de woning rijden en op de rijweg parkeren.

Vanaf vrijdag 24 maart wordt de onderlaag van het asfalt aangelegd. Dit betekent dat:

 • er tijdens de werkuren (7 tot 16.30 uur) geen voertuigen op de rijbaan kunnen blijven staan. Buiten de werkuren kunnen voertuigen wel tot aan de woning rijden en op de rijweg parkeren.
 • de rijbaan opnieuw berijdbaar is zodra de onderlaag asfalt afgekoeld is.

Vanaf maandag 27 maart worden de voetpaden, opritten en zachte bermen aangelegd. De opritten worden dan opnieuw toegankelijk gemaakt.

De data voor de uitvoering van de toplaag asfalt, de belijning en fietssuggestiestroken worden later meegedeeld.

 

Update 9 februari

 • Vanaf 13 februari worden de kruispunten van de zijstraten die aansluiten op de Oude Mechelsebaan opgebroken. Je houdt er dus best rekening mee dat tijdens de opbraakwerken de zijstraten niet bereikbaar zijn met de wagen. We zorgen ervoor dat de zijstraten na de werkuren (na 16.20 uur ’s avonds) opnieuw bereikbaar zijn.
 • De komende werken worden allemaal in de grond uitgevoerd. Zo doen we bijvoorbeeld een plaatselijk herstel van de riolering, passen we de huisaansluitingen aan, passen we de nutsvoorzieningen aan, bereiden we de bermen voor enzovoort.
 • De uitvoering van de betonnen kantstroken in glijbeton is momenteel voorzien voor begin maart. Glijbeton wordt in één beweging gestort en moet voldoende uitharden. Na een weekje uitharden van het glijbeton leggen we de fundering en onderlaag van de rijweg aan. We voorzien eveneens minderhindersteenslag om de rijweg toegankelijk te houden.

Toekomstige hinder (rond begin maart - meer info volgt later) 

Tijdens de uitvoering van het glijbeton is er geen of heel moeilijke doorgang door de glijbekistingsmachine en betonmixers op de rijbaan. De kantstroken zijn pas opnieuw overrijdbaar na de uitvoering van de onderlaag asfalt.

Dat betekent concreet dat opritten tijdelijk niet met gemotoriseerd verkeer toegankelijk zijn. Tijdens de werkuren – ongeveer tussen 7 uur ’s ochtends en 16 uur in de namiddag – zal de werkzone niet toegankelijk zal zijn met de wagen.

Na de werkuren kan je wel met de wagen tot aan je woning rijden.

 

Update 24 januari

 • De opbraakwerken verlopen volgens de vooropgestelde planning.
 • De opbraak van de wegenis wordt voorlopig beëindigd. Dit wil zeggen dat de laatste 100 meter van de wegenis voorlopig behouden blijft.
 • Verder verloop van de werken vanaf de Herseltsesteenweg richting de Gijmelsesteenweg:
  • Uitgraving en voorbereiding voetpad en bermen.
  • Uitgraving, grondverzet en fundering wegenis.
  • Aansluitend uitvoering boordstenen en kantstroken in glijbeton.

 

Update 18 januari

 • Om de werken veilig en vlot te kunnen uitvoeren, wordt de Oude Mechelsebaan afgesloten voor alle doorgaand verkeer. Binnen de werfzone laten we enkel beperkt plaatselijk verkeer toe.
 • Belangrijk voor de bewoners is dat tijdens de werkuren – ongeveer tussen 7 uur ’s ochtends en 16 uur in de namiddag – de werkzone niet toegankelijk zal zijn met de wagen. De werkzone is afhankelijk van de aard en voortgang van de werken die op dat ogenblik worden uitgevoerd.
 • Er is geen ontsluiting mogelijk vanuit de Oude Mechelsebaan via de Herseltsesteenweg richting Aarschot. De bewoners en het bestemmingsverkeer van de Oude Mechelsebaan en de aantakkende zijstraten kunnen tijdelijk ontsluiten via de Gijmelstraat.
 • Aanvullend maken we tijdelijk ook de ontsluiting via de Kapellestraat richting de Gijmelsesteenweg mogelijk. De blokken ter hoogte van de aansluiting van de Kapellestraat met de Gijmeselsteenweg hebben we daarom tijdelijk weggenomen.

Meer info? Lees hier de volledige bewonersbrief.

 

Update 10 januari

 • De opbraakwerken in de Oude Mechelsebaan zijn gestart.
   
 • Ontsluiting zijstraten Oude Mechelsebaan:
  • AWV wil het tempo van de werken aanhouden en hoopt om de glijbekisting en de 2 onderlagen asfalt te plaatsen vóór 6 februari 2023.
  • Dat betekent dat er daardoor geen ontsluiting vanuit Oude Mechelsebaan via de Herseltsesteenweg richting Aarschot mogelijk is.
  • De bewoners en het bestemmingsverkeer van de Eindstraat en nabije zijstraten van de Oude Mechelsebaan kunnen tijdelijk ontsluiten via de Gijmelstraat.

Opgelet! Gelet op de aard van de smalle Gijmelstraat en om overlast voor deze bewoners te voorkomen, zal de politie streng optreden tegen sluipverkeer.

 

Update 6 januari

 • De werken starten vanaf de Herstelsesteenweg richting de Gijmelsesteenweg.
 • De rijweg in beton, voetpaden en bermen worden opgebroken en afgevoerd.
 • Plaatselijk herstel van de riolering.
 • Aansluitend wordt binnen het opgebroken tracé steenslag (onderfundering) aangebracht.
 • De toegang tot de voordeur en indien mogelijk de opritten waar mogelijk worden toegankelijk gehouden met minder hinder steenslag.

 

Bereikbaarheid in de werfzone

Er wordt gewerkt vanaf de Herseltsesteenweg richting de Gijmelsesteenweg. Tijdens de werken zal de toegang tot opritten en garages op bepaalde momenten niet mogelijk zijn.

De bewoners in de werfzone ontvingen een bewonersbrief met onder meer info over bereikbaarheid in de werfzone. Klik hier om de bewonersbrief te bekijken.

 

Hinder in het algemeen

 • Om de werken veilig en vlot te kunnen uitvoeren, wordt de werfzone tijdens de werkuren afgesloten voor het verkeer, uitgezonderd plaatselijk bestemmingsverkeer.
 • Woon je binnen de werfzone, dan houd je er dus best rekening mee dat je woning op bepaalde momenten niet bereikbaar zal zijn met de wagen.
  Parkeer je wagen tijdig (voor 6u40 ’s ochtends) buiten de werkzone om niet ingesloten te raken.
  De werkzone is afhankelijk van de aard en voortgang van de werken die op dat ogenblik worden uitgevoerd.
  Na de werkuren (na 16u20 ’s avonds) wordt binnen de werfzone enkel beperkt plaatselijk verkeer toegelaten.
 • Woningen worden te voet en met de fiets (eventueel met fiets aan de hand) zo toegankelijk mogelijk gehouden.
 • Tijdens het uitvoeren van de kantstroken en boordstenen in glijbeton en het uitvoeren van de asfaltwerken zelf zal er geen enkel verkeer mogelijk zijn.
 • Tijdens de werkzaamheden zal de huisvuilophaling doorgaan zoals gepland.
  De aannemer zal in de uitvoeringsplanning rekening houden met de passage van de vuilniswagen.
  De afvalophaling binnen de werfzone en zijstraten van de Oude Mechelsebaan vindt telkens plaats op dinsdag (https://www.aarschot.be/afvalkalender - sector B).
 • Jehovah’s Getuigen Aarschot hebben toestemming verleend om gedurende de werken de parking van de Koninkrijkszaal (Gijmelstraat 149 - zie onderstaande plannetje) open te stellen voor de bewoners uit de onmiddellijke buurt. De vzw Jehovah's Getuigen Aarschot vraagt wel om de parking vrij te houden op de dagen dat de wekelijkse lezingen en vergaderingen plaatsvinden:
  • op vrijdagavond van 18u tot 22u;
  • op zondagvoormiddag van 9u tot 13u.
  • Op dinsdag 4 april 2023 zal de parking de volledige dag niet bruikbaar zijn.