Opvang van dieren

Vang jij regelmatig dieren op tegen betaling?

Wie geregeld honden of katten, toevertrouwd door hun eigenaar, onderdak en de nodige zorgen geeft, gedurende beperkte tijd en tegen vergoeding, moet hiervoor erkend zijn als pensionhouder door de dienst Dierenwelzijn. Dit moet ongeacht het aantal dieren dat men opvangt. Opvang zonder overnachting is ook een pensionactiviteit en dus erkenningsplichtig.

Bovendien bestaat de kans dat je inrichting tevens ingedeeld is volgens het VLAREM II (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) en meldings- of vergunningsplichtig is.

Je kan hieronder een lijst downloaden met alle Vlaamse adressen waar tegen betaling de dienst opvang van hond of kat wettelijk uitgevoerd mag worden.

Je erkenning aanvragen

Je vraagt je erkenning online aan via https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/opvang-van-dieren-tegen-betaling.

Indien je een melding- of vergunning dient aan te vragen, neem je best contact op met de dienst Leefmilieu (milieudienst@aarschot.be).

Bent u tevreden met de info op deze pagina?